۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

رئيس اتحاديه ملى ارتقاى سياهپوستان كاليفرنيا، خواستار مداخله فورى براى پايان دادن به محاصره اشرف شد
شهر اشرف شهر اشرف
رئيس اتحاديه ملى ارتقاى سياهپوستان در پاساداناى كاليفرنيا از قديمىترين انجمنهاى مدافع حقوق سياهپوستان در آمريكا طى نامهيى به دبيركل مللمتحد خواستار مداخله فورى وى براى پايان دادن به محاصره اشرف و اقدامات سركوبگرانه عليه آن شد.
جو براون رئيس اين اتحاديه در نامه خود به بان كىمون نوشت: به ما گفته شد كه يك گروه از عوامل اعزامى وزارت اطلاعات رژيم ايران بعضى از خبرنگاران و وسايل ارتباط جمعى را فراخواندند تا به دروغ بگويند رهبران كمپ مانع ملاقات خانوادهها با ساكنان اشرف هستند. آيا اين يك نمايش از پيش ترتيب داده شده مطبوعاتى براى پنهان كردن اين حقيقت كه ساكنان اشرف در 14ماه گذشته از حقوق خود محروم شدهاند نيست؟ و آيا حمله ديگرى براى جابجايى اجبارى ساكنان اشرف دنبال مىشود؟ ما نگران اين هستيم كه دولت عراق بار ديگر به دستور رژيم ايران وارد عمل شده تا توجهتان لازم را نسبت به قيام مردم ايران و انتخابات عراق منحرف كند.
جو براون در نامه خود به بان كىمون خواستار دسترسى بلامانع سازمانهاى حقوقبشرى به كمپ اشرف براى ارزيابى وضعيت محاصره و اقدامات سركوبگرانه عليه ساكنان آن شد.