۱۳۸۹ فروردین ۳, سه‌شنبه

بيانيه بيش از صد نماينده مجلس فدرال آلمان در حمايت از قيام و اشرف

بيانيه بيش از صد نماينده پارلمان آلمان در حمايت از  قيام و اشرف بيانيه بيش از صد نماينده پارلمان آلمان در حمايت از قيام و اشرف

بيانيه نمايندگان پارلمان آلمان

مجلس فدرال آلمان ـ 3فروردين1389

در جلسه‌يى در كاخ رياست مجلس آلمان با حضور خانم مريم رجوى و شمارى از نمايندگان و رؤساى كميسيونهاى پارلمان از احزاب حاكم و اپوزيسيون، بيانيه بيش از 100تن از نمايندگان مجلس فدرال آلمان ـ بوندستاگ ـ و شمارى از نمايندگان مجالس ايالتى اين كشور در دفاع از ساكنان اشرف و حمايت از قيام مردم ايران اعلام شد. در بيانيه خود، نمايندگان مجلس آلمان بر ضرورت «دخالت فورى سازمان ملل براى تضمين حفاظت ساكنان (اشرف) در مقابل تهديد جابجايى اجبارى و كشتار آنان» تأكيد كردند و خواهان آن شدند كه «بايد سازمان ملل را كمك كرد تا مسئوليتهايش را در قبال اعدام و كشتار و نقض حقوقبشر در ايران و هم‌چنين حفاظت مخالفان ايرانى در اشرف را برعهده بگيرد». اين بيانيه بهصورت لوح امضا شده‌يى از سوى تمامى يكصد نماينده مجلس فدرال آلمان، امروز سوم فروردين در برلين به مريم رجوى اهداء گرديد. اين جلسه بهدعوت كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد برگزار شد. خانم آنته هوبينگر رئيس گروه نمايندگان مذهبى پارلمان فدرال آلمان با خيرمقدم به رئيسجمهور برگزيده مقاومت اين جلسه را افتتاح كرد. سپس آقاى لئو داوتسن برگ، عضو هيأت رئيسه فراكسيون دموكرات مسيحى در مجلس فدرال و سخنگوى مالى فراكسيون بر حمايت خود از مقاومت ايران تأكيد كرد و افزود: ما براى يك ايران آزاد و دموكراتيك و براى حمايت از اشرف و براى حمايت از حقوق انسانى مردم ايران از هيچ كمكى دريغ نمى‌كنيم. مريم رجوى سخنرانى اصلى اين اجلاس، با ابراز امتنان از تلاشهاى نمايندگان مجلس آلمان در دفاع از اشرف و حمايت ‌آنها از مبارزه مردم ايران براى كسب آزادى و با گرامىداشت خاطره خانم هولتز هوتر فقيد حامى فراموشى‌ناپذير مقاومت ايران گفت: من امروز در شرايطى به اين‌جا آمدهام كه موضوع ايران در قلب مسائل بينالمللى قرار دارد. امروز ديگر مىتوان سخن گفت و توضيح داد كه قيام سراسرى مردم ايران طى 9ماه گذشته به وضوح نشان داده است كه مردم ايران خواهان خاتمه ديكتاتورى مذهبى‌اند. وى گفت: البته براى تغيير موانع وجود دارند. علاوه بر سركوب گسترده در داخل، عدم يك سياست قاطع در قبال رژيم ملايان از سوى غرب هم‌چنان بهعنوان يك مانع در مقابل تغيير در ايران قرار دارد. غرب با روابط اقتصادى گسترده با رژيم و محدود كردن نيروى اصلى اپوزيسيون، بيشترين كمك را به بقاى رژيم نموده است. سياست مذاكره و مماشت اجازه داد كه ملاها به دستيابى به بمب اتم نزديكتر شوند و بنيادگرايى و عوامل خودشان را در عراق و لبنان و فلسطين تقويت كنند. مريم رجوى افزود: در ماههاى اخير ضرورت يك سياست قاطع مورد توجه قرار گرفته است ولى هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است. ما هم‌چنان با يك بىعملى از سوى اروپا مواجهيم. اساسىترين نيازهاى رژيم هم‌چنان توسط روابط اقتصادى با غرب تامين مىشود. حجم مبادلات ايران با اروپا در سال گذشته بالغ بر 11ميليارد يورو بوده كه يك سوم آّن با آلمان بوده است. رژيم از تجهيزاتى كه از اروپا از جمله آلمان تهيه نموده براى اعمال اختناق و سركوب مردم استفاده مىكند. درآمد حاصله از روابط اقتصادى در اختيار سپاه پاسداران قرار مىگيرد كه اقتصاد ايران را در انحصار خود در آورده است. طى سالهاى اخير، تحت عنوان سياست خصوصى كردن، كليه صنايع بزرگ از جمله انحصار گاز و نفت در اختيار سپاه پاسداران قرار گرفته است. درآمد حاصله از معاملات صرف سركوب، كسب سلاح اتمى و كمك به نيروهاى بنيادگرا و تروريست در منطقه مىشود. مريم رجوى، دولتهاى غربى به‌ويژه دولت آلمان را را فراخواند كه به تحريمهاى همه جانبه به‌ويژه در زمينه نفت و بنزين عليه اين رژيم دست بزنند و سپاه پاسداران را در ليست نهادهاى تروريستى قرار دهند. وى تأكيد كرد كه تحريم ضرورى است ولى كافى نيست. تحريم بايد با تغيير سياست در قبال مقاومت ايران همراه شود. به علاوه در مقابل تهديدات رژيم ايران و همدستانش در عراق براى نابودى ساكنان اشرف، اروپا بايد به دولت عراق نسبت به هر گونه استفاده از خشونت هشدار داده و از سازمان ملل بخواهد كه مسئوليت حفاظت اشرف را بعهده بگيرد. در جلسه حمايت از مقاومت ايران در در كاخ رياست مجلس آلمان شمارى شخصيتهاى حاضر سخنرانى كردند. از جمله ـ گونتر كريش‌باوم رئيس كميسيون اروپايى در مجلس فدرال ـ نوربرت گايس نماينده مجلس فدرال ـ هرمن يوزف شارف رئيس كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد و نماينده مجلس ايالتى زارلند، و هيله گوزه ياكوب رئيس افتخارى سنديكاى مددكاران اجتماعى