۱۳۸۷ آبان ۱۲, یکشنبه

مراسم خاكسپارى مجاهد شهید عبدالرضا رجبى، به صحنه تظاهرات علیه رژیم آخوندى تبدیل شد 11:40:13 AM 1387/8/12
كرمانشاه كرمانشاه
امروز مراسم خاك سپارى پیكر شكنجه شده مجاهد شهید عبدالرضا رجبی بهتظاهرات خشمگینانه مردم در ماهیدشت كرمانشاه تبدیل شد. صدها تن از مردم ماهیدشت كه در این مراسم حضور داشتند، با مشاهده سینه شكافته و مغز متلاشی شدهاین مجاهد صدیق و فریادهای مادر و بستگان شهید، شعارهای ضدحكومتی سردادند. به رغم حضور گسترده انبوهی از مأموران امنیتی، اطلاعاتی و لباس شخصی رژیم آخوندی مراسم از ساعت هفتونیم صبح امروز تا 12ظهر جریان داشت و مأموران جرأت هیچ اقدامی را نیافتند. براساس گزارش رسیده، از ساعتهاى اولیه صبح امروز مردم ماهیدشت كرمانشاه با شنیدن خبر رسیدن پیكر مجاهد خلق عبدالرضا رجبی دسته دسته خود را به محل برگزاری مراسم خاك سپارى رساندند و ضمن ابراز همدردی با مادر و بستگان شهید، شعارهایی علیه رژیم جنایت پیشه آخوندی سردادند. همین گزارشها حاكی است كه مشاهده آثار شكنجههای وحشیانه دژخیمان رژیم آخوندی بر پیكر مجاهد شهید عبدالرضا رجبی، خشم و انزجار مردم را از آخوندهای ضدبشر به اوج رساند. مراسم خاك سپارى مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبی در ساعت 12ظهر پایان یافت و پس از آن مردم جهت تسلیت گفتن به خانواده این مجاهد قهرمان، در منزل شهید تجمع كردند.