۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

مراسم بزرگداشت مجاهد خلق عبدالرضا رجبى، توسط زندانیان سیاسى مجاهد و مبارز برگزار شد 12:48:28 PM 1387/8/11
عبدالرضا رجبی عبدالرضا رجبی
در پی شهادت مجاهد خلق عبدالرضا رجبی در زیر شكنجههای وحشیانه دژخیمان رژیم آخوندی، زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در زندانهای اوین و گوهردشت كرج، مراسم بزرگداشتی برای تجلیل از این شهید والامقام برگزار كردند و بر ادامه راهش تأكید نمودند. براساس گزارشهای دریافتی پنجشبه شب 9آبان، زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین با برافروختن شمع، خواندن دستجمعی سرود، دكلمه اشعار و بیان خاطراتی از مجاهد خلق عبدالرضا رجبی، یاد او را گرامیداشتند. آنان در بین زندانیان خرما و حلوا پخش كردند. زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز عهدكردند، تا رسیدن به آزادی و دموكراسی در ایران به مقاومت و پایداری خود در زندانهای مخوف رژیم آخوندی در هر شرایطی ادامه دهند. زندانیان بند350زندان اوین همچنین اطلاعیهیی در رابطه با شهادت مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبی صادر كردند. آنان در این اطلاعیه شهادت مجاهد خلق عبدالرضا رجبی را به عموم مردم ایران، همبندیهای او و تمامی مبارزان راه آزادی تسلیت گفتند و ابراز امیدواری كردند هرچه زودتر بساط زندان و شكنجه در ایران زمین برچیده شود و كبوتر خونین بال آزادی بر آسمان شكنجهگاهها و اسارتگاههای حكومت آخوندی به پرواز درآید. براساس گزارش دریافتی زندانیان سیاسی در بندهای 4و 5 زندان گوهر دشت كرج با برگزاری مراسمی یاد مجاهد شهید عبدالرضا رجبی را كه در این زندان به دست دژخیمان رژیم آخوندی بهشهادت رسید گرامیداشتند. زندانیان گوهردشت ضمن محكوم كردن این جنایت رژیم آخوندی بر ادامه راه مجاهد خلق عبدالرضا رجبی تأكید كردند. آنان همچنین طی اطلاعیهیی اعلام كردند ما شهادت «زندانی مبارز عبدالرضا رجبی را به تمامی مبارزان راه آزادی و آزاداندیشان حق جو تسلیت عرض كرده و نهایت تاسف خود را از این ضایعه دردناک اعلام میداریم. یقین است صفحه تاریخ به تلاشها و مبارزات آزادیخواهانی هم‌چون اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی، ابراهیم لطف اللهی و عبدالرضا رجبی مزین گشته است. در اینجا ضمن یادآوردی مجدد شرایط غیرانسانی حاکم بر زندانهای ایران، بعنوان تعدادی از زندانیان سیاسی به نمایندگی از تمام زندانیان دربند و در معرض خطر مجددا خواستار اعزام هیئت بی طرف بینالمللى برای مشاهده وضعیت زندانها این دخمههای دهشتناک میباشیم. زندانیان سیاسی گوهردشت همچنین همچنین خواستار تحقیق در مورد شهادت عبدالرضا رجبی در زیر شكنجههای دژخیمان رژیم آخوندی شدند. لازم به ذكر است دژخیمان پلید رژیم آخوندی در زندان گوهردشت، روز سهشنبه 7آبان مجاهد خلق عبدالرضا رجبی را زیر شكنجه بهشهادت رساندند. پیكر پاك این مجاهد پایدار و پاكباز ابتدا به بهداری زندان و سپس بهسردخانه منتقل گردید. وی كه در سال 1380 توسط مأموران رژیم دستگیر وبهشدت مجروح شده بود، متعاقبا در بیدادگاههای رژیم به اعدام محكوم شد. این حكم در سال 1385 با یك درجه تخفیف به حبس ابد كاهش یافت و عبدالرضا دوران اسارت خود را در سختترین شرایط و درحالی كه بیمار و تحت شكنجههای جسمی و روحی بود در زندان مخوف دیزلآباد كرمانشاه و در بند 350 زندان اوین تهران سپری نمود. طی این سالها دژخیمان برای درهمشكستن و به ندامت كشاندن او به انواع فشارها و نیرنگها متوسل شدند و بارها برایش صحنههای اعدام مصنوعی ترتیب دادند، اما این مجاهد راه خدا و خلق تا آخرین لحظه حیاتش قهرمانانه مقاومت كرد و جان بر سر آرمان آزادی نهاد.