۱۳۸۷ آبان ۱۸, شنبه

باراك اوباما: تولید بمب اتمی توسط رژیم ایران غیر قابل قبول است 1:15:09 AM 1387/8/18
باراك اوباما باراك اوباما
باراك اوباما رئیسجمهور منتخب آمریكا در اولین كنفر انس مطبوعاتی خود تصریح كرد: تولید بمب اتمی توسط رژیم ایران غیرقابل قبول است. ما باید با یك تلاش بینالمللى مانع دستیابى رژیم ایران به بمب اتمیشویم. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت: اجازه بدهید آنچه را كه ‌در خلال مبارزات انتخاباتیام گفتهام، تكرار و تصریح كنم. به اعتقاد من تولید بمب اتمی توسط رژیم ایران غیر قابل قبول است. حمایت این رژیم از سازمانهای تروریستی نیز باید متوقف شود.