۱۳۸۷ آبان ۱۷, جمعه

فدراسیون بینالمللى لیگهای حقوقبشر، از لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین استقبال كرد 11:58:03 AM 1387/8/16
فدراسیون بینالمللى لیگهای حقوقبشر فدراسیون بینالمللى لیگهای حقوقبشر
فدراسیون بینالمللى لیگهای حقوقبشر با صدور اطلاعیهیی از حكم دادگاه عدالت اروپا مبنی برلغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین استقبال كرد. دراین اطلاعیه كه تحت عنوان: «دادگاه جوامع اروپا علیه انحرافات از مبارزه ضدتروریستی حكم مىدهد» صادرشده، آمده است: دادگاه جوامع اروپایی در روز 23 اكتبر 2008 تصمیم شورای اتحادیه اروپا مبنی نگهداشتن نامسازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمانهای تروریستی را لغو نمود. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران