۱۳۸۷ آذر ۵, سه‌شنبه

خانم مریم رجوى بهمنظور شركت در چند اجلاس پارلمانى وارد برلین شد 11:50:08 AM 1387/9/4
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران هواداران مقاومت در برابر پارلمان آلمان هواداران مقاومت در برابر پارلمان آلمان

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی ظهر روزیكشنبه سوم آذر برای شركت در چند اجلاس پارلمانی وارد برلین پایتخت آلمان شد. سفرخانم رجوی به آلمان درپی دعوت نمایندگان مجلس فدرال آلمان، نمایندگان مجلس ایالتی برلین و شماری دیگراز شخصتیهای برجسته سیاسی و حقوقبشری آلمان صورت گرفت. هنگام ورود خانم رجوی به آلمان، شماری از پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی و حقوقبشری آلمان و اعضای كمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد و همچنین هموطنان ایرانی كه در فرودگاه برلین اجتماع كرده بودند، از خانم رجوی استقبال كردند. دراستقبال از رئیسجمهور برگزیده مقاومت نمایندگان جوامع ایرانی برلین و برخی دیگر از شهرهای آلمان، اعضای دفترنمایندگی شورای ملی مقاومت و نیز شماری از مسئولان كمسیونها و اعضای شورا حضور داشتند. هموطنان ایرانی كه برای استقبال از رئیسجمهور برگزیده مقاومت در فرودگاه برلین اجتماع كرده بودند، سفر رئیسجمهور برگزیده مقاومت به آلمان را خوش آمد گفتند.

رئیسجمهور برگزیده مقاومت بعد ازظهر دوشنبه در یك اجلاس پارلمانی كه در محل كاخ ریاست مجلس آلمان برای اعلام بیانیه 150 نماینده مجلس فدرال درحمایت از راهحل سوم خانم رجوی برای تغییردموكراتیك درایران برگزار شد، شركت و سخنرانی كرد. هنگام ورود رئیسجمهور برگزیده مقاومت به این اجلاس پارلمانی، شماری از نمایندگان مجلس آلمان از ایشان استقبال كردندو هموطنان ایرانی كه در مقابل بوندستاگ كاخ تاریخی مجلس آلمان اجتماع كرده بودند با ابراز احساسات و شعارهای میهنی حضور رئیسجمهور برگزیده مقاومت را خوش آمد گفتند. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران