۱۳۸۷ آذر ۵, سه‌شنبه

فراسوی خبر...6 آذر

25 نوامبر روز جهانی حذف هر گونه خشون علیه زنان

زینت میرهاشمی

اعمال خشونت بر زنان در دو شکل انجام می شود. یک شکل آن به واسطه فرهنگ و سنت اعمال می شود. شکل دیگر آن از طریق قوانین است. چگونگی نگرش به جنسیت در نهادها و قوانین حاکم این شکل خشونت را یا رشد می دهد و یا از آن می کاهد.

طی سه دهه حاکمیت استبدادی مذهبی در ایران، خشونت در حمایت قوانین ضد زن رشد کرده است. اعمال این شکل خشونت امروزه فقط در روستاها و یا شهرهای دورافتاده اعمال نمی شود بلکه در قلب شهرهای بزرگ مثل تهران انجام می شود. مجریان این گونه خشونتها در نماز جمعه ها توسط نمایندگان ولی فقیه تشویق می شوند. هنگامی که خشونت توسط قانون اعمال می شود پس طبیعی است که هر متعصب و مرتجعی چه در لباس پدر، برادر و یا ولگرد خیابانی بدون نیاز به دادگاه، زنی را متهم کند و به کیفر برساند. قوانینی که خشونت علیه زن را نهادینه کرده است، بهترین حامی خشونتگران محسوب می شود. در فرهنگ مردسالاری حاکم بر ایران، زن، به عنوان زن زاده می شود، نه به عنوان یک کودک. و از همان آغاز رشد خود ستم جنسی را بر دوشهای خود حمل می کند.

یکی از شرمگینانه ترین و وحشیانه ترین بخش قوانین جمهوری اسلامی حمایت از پدیده فرزند کشی توسط پدر، جد پدری و یا برادر است. تحت قوانین ارتجاعی حاکم بر ایران، اگر پدری تشخیص دهد که فرزند دخترش خلافی ناموسی انجام داده، جهت دفاع از ناموس، می تواند دخترش را به قتل برساند و این پدر در هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی محکوم نمی شود و اگر هم بنا به دلایلی به دادگاه برود، کمتر از 3 سال محکوم می شود. تمام قوانین موجود خشونت بر زن اعمال می کند. طرحهایی مانند طرح جنسیتی در دانشگاهها، طرح «بومی کردن» دانشگاهها برای دختران دانشجو، طرح سهمیه بندی دانشگاهها به نفع پسران، اختیار طلاق و حضانت فرزندان به دست مردان و .... همه اینها خشونت بر زن محسوب می شود و محکوم است. خشونت حکومتی در زندانهای سیاسی به زنان را هم باید اضافه کرد. زندانی سیاسی زن به دلیل زن بودنش مورد تهدید و خشونت جنسی هم قرار دارد. هماوردطلبی زنان برای دستیابی به حقوقشان از چالشهای اصلی رژیم زن ستیز حاکم بر ایران است. این رژیم حتا شیوه مسالمت آمیز مبارزه زنان برای دفاع از حقوقشان را هم برنتافت و می بینیم که فعالان زن در همین راستا مدام تحت پیگرد و زندان قرار می گیرند. آزادی و برابری زنان و حذف هر گونه خشوت علیه زنان در ایران، در گرو نابودی همه ی حاکمیت ارتجاعی ولایت فقیه معنا پیدا می کند.

کپی از ایران نبرد