۱۳۸۷ آبان ۱۸, شنبه

«پاسدار میلیاردی» جانشین دکتر قلابی شد

زینت میرهاشمی

آدینه 17 آبان رسانه های حکومتی از جانشینی احتمالی صادق محصولی، مشاور ویژه احمدی نژاد برای وزارت کشور به جای کردان سخن پراکندند. در هفته ای که گذشت، استیضاح کردان، صحبتهای تهدیدآمیز ولی فقیه، توقیف «شهروند امروز»، و ... نشان از تشدید وضعیتی ناآرام و غیر مطلوب برای حکومت دارد. این وضعیت بازتاب کنش اعتراضی مردم، نیروهای فعال اجتماعی و مقاومت است که همکنشی در مسافران کشتی ورشکسته ولایت را ناممکن می سازد. پر شدن سیاهچالهای رژیم جلوه ای از تب و تاب جامعه ای است که خواهان سرنگونی این حکومت است.

اگر این ناهمکنشی، مدرکهای قلابی را رو کند، بدون شک دزدیها و غارتگریهای یار احمدی نژاد موجی دیگر از این «بگو مگوها» را پیش خواهد برد. صادق محصولی، فرمانده سپاه پاسداران در آذربایجان شرقی و غربی(منطقه 5)، مسئول تحقیق و بازرسی سپاه پاسداران و فرمانده لشکر 6 ویژه سپاه و از نزدیکان احمدی نژاد است.

دزدیها و غارتگریهای او قبلا توسط بخشی از «خودیها» افشا شده است. سایت نوروز در دهم تیر 86 در این رابطه نوشته بود که «صادق محصولی مشاور ارشد رئیس جمهور در هر دقیقه 292 هزار تومان در آمد داشته است.»

حجت السلام عسگری مجلس نشین سابق از مشهد، وی را «سردار میلیاردی» نامیده است. (شهاب نیوز) بنا بر گزارش همین منبع، «عسگری» مطلبی در مورد «پرونده 5/6 میلیون دلاری صادق محصولی در خصوص نفت تاجیکستان» نوشته است.

احمد جنتی در روز آدینه 17 آبان در صحبتهای خود در نماز جمعه به «نگرانی» خامنه ای اعتراف کرد. وی صحبتهای ولی فقیه را «حاکی از نگرانی سخت» وی از «وضعیت موجود» دانست. ولی فقیه در صحبتهای اخیرش اشاره کرد که «دستاوردهای» استبداد مذهبی «به راحتی محقق نشده است که عده ای بخواهند» در آن خدشه وارد کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم روز 15 آبان حکم «خدایی» را در مورد منتقدان دولت مبنی بر این که خدا آنها را نمی آمرزد، اعلام کرد. حمایتهای دربست ولی فقیه از دولت احمدی نژاد بحران را عمیق تر می کند و بر این نهاده، بحرانهای شدیدتری در چشم انداز به پیدایی خواهد آمد.

زینت میرهاشمی