۱۳۸۷ آبان ۱۷, جمعه

پرزیدنت اوباما، ازتبلیغات، تا ریاست جمهوری آمریکا، نوامبر 2008. قسمت دوم.
نقشه آمریکا، نمودار حزب دمکرات آمریکا (نقاط آبی رنگ)، حزب جمهوریخواه آمریکا، (برنگ قرمز)، آرای برابر هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه در نقشه برنگ زرد نشان داده شده است. لطفاَ اینجا کلیک نمایید.
نگاهی به مواضع چپ و راست زدن سناتور" باراک اوباما" رییس جمهور آمریکا 5 نوامبر 2008.
منظور اوباما از اینکه "نمیخواهد"، با جملهُ "میخواهد"، با احمدی نژاد مذاکره کند اشتباه بوده است!؟ ماه می 2008. لطفاُ کلیک نمایید.
یو تیوب ویدیو: سناتور "جان مک کین"، و سناتور "اوباما"، گفتگو با پاسدار هزار تیر "محمود احمدی نژاد".و.... لطفاُ کلیک نمایید.
"سی ان ان" ویدیو: باراک اوباما، احمدی نژاد. لطفاُ کلیک نمایید.
"سی بی اس" نیوز: پرزیدنت اوباما: ما با احمدی نژاد ملاقات میکنیم. 3 مهر 1387. لطفاُ کلیک نمایید.
"سی ان ان"، یو تیوب ویدیو: سناتور اوباما: مطمناُ من با "کاسترو"، "چاوز"، و "احمدی نژاد" ملاقات میکنم. جولای 2007. لطفاُ کلیک نمایید.
روزنامهُ، "یو اس ا تو دی"،: باراک اوباما: ...... من امیدوارم که زمانیکه رییس جمهور شدم با احمدی نژاد ملاقات کنم........ لطفاُ اینجا کلیک نمایید.
"دیلی نیوز": اوباما: تصمیم به ملاقات با احمدی نژاد دارم وقتیکه رییس جمهور شدم. سپتامبر 2007. لطفاُ کلیک نمایید. لطفاُ کلیک نمایید.
و از آنجا که مشت نمونهُ خروار است. از درج میلیون ها موضع "پاسدار احمدی نژاد گرایانهِ"، سناتور باراک اوباما، "بخوانید باراک، احمدی نژاد"، دست برمیدارم و قضاوت را به خلق و تاریخ واگذار میکنم.
با این امید که این نسل از آمریکایی ها، نسل "آفریقایی، آمریکایی"، (پدر پرزیدنت اوباما از کشور کنیا میباشد.)، مسائل مهم حاکم بر ایران زمین در بندمان را بهتر درک کنند و در برخورد با کثیف ترین جرثومهُ قرن معاصر، رژیم ملا، پاسداری حاکم برایران زمینمان بیشتر از این شاهد و ناظر بر خونریزی و جنایات این رژیم نباشیم و فکر بکری برای نجات مردممان از سیستم حکومتی ارتجاعی اسلامیی را که در نسخهُ خود برای مردممان در سی سال پیش پیچیده اند، جان و مال خود را از دست ندهند و به این ننگین ترین و جنایتکار ترین رژیم خون آشام قرن مهر نهایی ابطال زده شده از طرف مقاومت خونبارمان برهبری سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت از سال 1360، {سرفصل جنگ مسلحانه، مقاومت با رژیم ملا، پاسداری}، مهر پایان بزنند و این ننگ را از روی زمین ریشه کن نمایند.
مواضع ناهمگون آقای اوباما، از درک کوته بینانهُ وی از مسائل سیاسی حاکم بر جامعهُ ایران زمین میباشد، ولی با تکیه بر خلق آگاه، اپوزسیون میتواند مچ این دیوانهُ سیاسی و مواضع"پاسدار آخوندیش"، را بگیرد.
امید، ما را در جنگ هزار برابر نهایی، استوارتر و ثابت قدمتر مینماید. پیروزی از آن خلقهاست. ضد خلق در هر چهره ای محکوم به نابودی و اضمحلال تاریخی است، چه آمریکایی سفید پوست، "پرزیدنت بیل کلینتون خندان"؟!، چه پرزیدنت "باراک اوباما"ی، سیاهپوست آمریکایی!. پیروز باشید.