۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

باراك اوباما: در برابر رژيم ايران، هرگز نباید گزینه نظامی را از روی میز برداشت 3:01:07 AM 1387/8/11
سناتور اوباما سناتور اوباما
باراك اوباما نامزد ریاست جمهوری آمریكا از حزب دموكرات در مصاحبه با تلویزیون سی. ان. ان درباره پرونده هستهیی رژیم ایران گفت: من گفتهام كه هركاری در توانم باشد را انجام می دهم تا از دستیابى رژیم ایران به تسلیحات اتمی جلوگیری نمایم. وی افزود: دستیابى این رژیم به سلاح اتمی موجب تغییر وضعیت در آن‌جا خواهد شد كه غیر قابل قبول است و همچنین به‌طور بالقوه یك مسابقه تسلیحاتی را در این منطقه براه میاندازد. اگر آنها در جهت درستی حركت نكنند، ما باید هم دیپلماسی و هم تحریمهای خیلی سختتری را اعمال كنیم، ما هرگز نباید گزینه نظامی را از روی میز برداریم.