۱۳۸۷ آذر ۳, یکشنبه

هیات سیاسی و پارلمانی ایتالیا، در دیدار از شهر اشرف، بر ضرورت تضمين حفاظت اشرفيان تاكيد كرد 11:18:55 AM 1387/9/3
ميدان لاله در شهر اشرف به نام ميدان كونئو تغيير نام يافت ميدان لاله در شهر اشرف به نام ميدان كونئو تغيير نام يافت بازديد هيات پارلماني ايتاليا از شهر اشرف بازديد هيات پارلماني ايتاليا از شهر اشرف

یك هیات سیاسی و پارلمانی ایتالیا از شهر اشرف دیدار و بر ضرورت تضمین حفاظت مجاهدین اشرف و رعایت حقوق قانونی آنان تأكید كرد. در هیأت ایتالیایی جان كارلو بزلّی، معاون شهردار و مشاور فرمانداری كونئو، سناتور ماركو پردوكا عضو كمیسیون خارجه سنا، آنتونیو استانگو، رئیس سازمان بینالمللی و حقوقبشری هلسینكی واچ در ایتالیا، استفانو منیكاچی، حقوقدان و نماینده سابق پارلمان و خانم یولیا واسیلیویا، هماهنگكننده انجمن حقوقبشری بهقابیل دست نزنید در آسیا حضور داشتند. خانم صدیقه حسینی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و جان كارلو بزلّی، معاون شهردار كونئوی ایتالیا طی مراسمی پرچمهای اشرف و كونئو را به مردم و ساكنان دو شهر خواهر، تقدیم كردند. معاون شهردار كونئوی ایتالیا هنگام تقدیم پرچم، درود و پیام شهردار را خطاب به رهبری مقاومت ایران و مجاهدین شهر اشرف قرائت كرد و كتابی را كه حاوی اسامی و مشخصات 15هزار تن از شهیدان مقاومت ضدفاشیستی شهر كونئو است به شهر اشرف اهداء كرد. درجریان دیدار هیأت ایتالیایی، از تابلوی یكی از میدانهای شهر اشرف كه بنام شهر خواهر، «كونئو» نامگذاری شده است، توسط معاون شهردار كونئو پردهبرداری شد.

سخنرانی خانم صدیقه حسینی مسئول اول سازمان مجاهدین: امروز اشرف مفتخره كه مقدم هیأتی از میهمان عزیز ایتالیایی رو گرامی میداره. به ویژه كه شهر خواهر، شهر كونئو، مركز مقاومت علیه فاشیسم هست. قبل از هرچیز باید خوشامد بگم به این میهمانان عزیز كه با حضور خودشون در این جا پیوند میان كونئو و اشرف رو سمبلیزه و عملی كردن. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران