۱۳۸۷ آبان ۱۵, چهارشنبه

بحران مدرک در رژیم ولایت فقیه استارت خورد

جعفر پویه

یک روز پس از استیضاح کردان، وزیر کشور دولت احمدی نژاد که به یک افتضاح سیاسی برای رژیم تبدیل شد، علی خامنه ای ولی فقیه رژیم وارد گود شده و بار دیگر از دولت حمایت کرد. او در دیدار با کارگزاران فرهنگی و اجرایی حج گفت: "اين فضای بی بندوباری در حرف زدن و اظهار نظر عليه دولت، مسایلی نيست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد." او افشاگریها و آمار و اطلاعات منتشر شده درباره کارکرد غلط دولت را بی بندباری مطبوعات دانست. بحران وخیم اقتصادی، حیف و میل اموال عمومی، برداشتهای بی حساب از ذخیره ارزی و امضا قراردادهای نفتی با پورسانتهای آنچنانی چیزی است که علی خامنه ای به آنها اعتراض دارد، او ترجیح می دهد مطبوعات را تهدید کند و آنها را متهم به سیاه نمایی سازد. خامنه ای افتضاح سیاسی به بار آمده بر سر کردان که احمدی نژاد با هزینه از او برایش رای اعتماد گرفته بود را برای خود و رژیمش بسیار گران ارزیابی می کند و می گوید: "برخی کارها و ظلمها، فتنه ای به پا می کند که دامن همه، اعم از ظالم و غيرظالم را می گيرد، بنابراين همه بايد مراقب اظهارنظرها، تبليغات و اقدامات خود باشند." این چه فتنه ای است که دامن همه را در داخل رژیم می تواند بگیرد؟ پاسخ آنرا وزارت علوم رژیم می دهد که یک روز پس از اخراج کردان از دولت دستور بررسى مدارك تحصيلى تمامى مديران جمهورى اسلامى از سال 1364 را دستور كار خود قرار می داد. هاشم داداش پور، مديركل روابط عمومى وزارت علوم روز چهارشنبه به مطبوعات گفت: "براى بررسى مدارك علمى و تحصيلى تمام مديران، كميته اى تشكيل شده و اين كميته فعاليت خود را در دو بخش بررسى مدارك علمى مديران فعلى و بررسى مدارك تحصيلى و علمى مديران اسبق آغاز كرده است." یعنی، درگیری بین باندهای رژیم با مدرک جعلی دکترای کردان تبدیل به بحران مدرک در بین پایوران آن شده است و می رود تا دامن بسیاری از کلاهبرداران و شیادان خزیده به جامه دکتر و مهندس را بگیرد. این کمیته به دستور محمود احمدی نژاد تشکیل شده است و به ظاهر او تصمیم دارد به این وسیله انتقام افشاگریها و رو کردن دست خود و وزرایش را توسط رقبا از آنها بگیرد. آیا در این بین دزدیها و حساب سازیهای بی حساب و کتاب که موجب حیف و میل ثروت عمومی کشور شده است نیز به روی آب خواهد آمد؟ باید منتظر بالا گرفتن بیشتر درگیریها به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری رژیم باشیم.

ایران نبرد