۱۳۸۷ آبان ۲۹, چهارشنبه

كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در حال بررسى وضعیت حقوقبشر در ایران است 5:39:54 AM 1387/8/29
مجمع عمومي مجمع عمومي
جلسات كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوقبشر در ایران و برخی دیگر از كشورها جریان دارد. این كمیته هرساله در پایان آبانماه قطعنامهیی را بهمنظور محكوم كردن نقض حقوقبشر توسط رژیم آخوندی تصویب میكند و آن را به مجمع عمومی ملل متحد ارجاع میدهد. درباره پیش نویس قطعنامه امسال و مسائلی كه در رابطه با این قطعنامه مطرح هست، به گزارش خبرنگار سیماى آزادى در این باره توجه كنید: پیش نویس قطعنامه محكومیت نقض حقوقبشر در ایران كه توسط دولت كانادا تهیه شده و امضای 41كشور دیگه را هم پایش داره، لیست بلندبالایی از موردهاى نقض سیستماتیك و مستمر حقوقبشر توسط رژیم آخوندیه. این قطعنامه شامل خواستها و اقدامهاى متعددی هست كه از رژیم خواسته شده به آنها عمل كنه. اجازه بدید برخی از اونها رو اینجا براتون بخونم: ـ متوقف كردن قطع عضو، شلاق زدن، و سایر اعمال شكنجه و مجازاتهای توهین آمیز و ضدانسانی. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران