۱۳۸۷ آبان ۲۴, جمعه

تلویزیون بابلیه: بررسى تروریسم اینترنتی رژیم ایران 6:17:35 AM 1387/8/24
البابليه البابليه
تلویزیون بابلیه عراق تروریسم اینترنتی رژیم ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: هدف این رژیم از این اقدام، سانسور و اختناق بیشتر و ایجاد فتنه و اختلاف است: مخربترین سیاست رژیم ایران در زمینهاینترنتی، ایجاد سایتهای مجازی برای ارسال و انتشار اطلاعات ساختگی، اجیر كردن برخی از نویسندگان و استفاده از دستگاههای فنی پیشرفته الكترونیكی برای بستن سایتهای اینترنتی میباشد. ا اخیراً بسیاری سایتهای شخصی یا دولتی یا سایتهای متعلق به مؤسسات مذهبی هك شدند كه دست داشتن رژیم ایران دراین عمل غیر اخلاقی و بهكارگیری هكرهای حرفهای توسط این رژیم پیداست. تلویزیون بابلیه عراق پس از این این مقدمه گفت: رژیم ایران در زمینه هك كردن سایتهای الكترونیكی رتبه اول را دارا میباشد. این رژیم سایت روحانی سعودی بنام عائض القرنی و سایت البرهان متعلق به شیخ فالح الصغیر، سایت وزارت اوقاف كویت و سایتهای امارات متحده عربی را هك كرده است. مركز اطلاعرسانی فاتحون نیز اعلام كرد كه سایت آنها توسط دستان پلید رژیم ایران هك شده است روزنامه مصری الیوم اشاره میكند عوامل مخرب رژیم ایران حدود 900 سایت اینترنتی را با درج تصویری از خمینی هك كردند. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران