۱۳۸۷ آبان ۱۸, شنبه

گردون براون: جامعه جهانی، هیچ گزینهای را در قبال رژیم ایران نادیده نمیگیرد 6:38:42 AM 1387/8/18
گردون براون گردون براون
نخست وزیر انگلستان گفت: جامعه جهانی، هیچ گزینهای را در قبال رژیم ایران نادیده نمیگیرد چرا كه این رژیم به توقف غنی سازی ملزم نبوده و برای دستیابى به سلاح اتمی آماده سازی میكند. گوردون براون كه با تلویزیون العربیه گفتگو میكرد افزود: رژیم ایران میتواند انتخاب كند و به ما بپیوندد تا اینكه جهان، ثبات بیشتری داشته باشد اما این رژیم تاكنون به قولهایی كه داده پایبند نبوده است، بنابر این خود را در جهان منزوی میكند. این وضعیت باعث شد كه مجازات اقتصادی علیه رژیم ایران اعمال شود و چنانچه باز نتیجه مثبت نگرفتیم، باید مجازات علیه آن را تشدید كنیم.