۱۳۸۷ آبان ۲۹, چهارشنبه

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران دست به اعتصاب غذا زدند 11:25:02 AM 1387/8/29
اعتصاب غذاي دانشجويان خواجه نصير اعتصاب غذاي دانشجويان خواجه نصير
دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران در اعتراض به تعلیق ترم همكلاسیهای خود اعتصاب غذا كردند. نیروهای بسیجی و مأموران حراست در دانشگاه با جمعآوری سینیهای غذا قصد شكستن این اعتصاب را داشتند كه با برخورد قاطع دانشجویان روبهرو شدند. معترضین اعلام كردند تا لغو احکام تعلیق ترم تحصیلی دانشجویان و پایان دادن به محدودیتهای موجود به اعتراضهاى خود ادامه خواهند داد. دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران نیز در اعتراض به احضار و بازداشت دانشجویان توسط وزارت اطلاعات، جلسهیی را كه رئیس مزدور دانشگاه ترتیب داده بود، بایكوت كردند.