۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

رژیم ایران امنیت مردم را تهدید می کند

زینت میرهاشمی

تهدیدهای کارگزاران رژیم در مورد حضور مردم در جشن شب چهارشنبه سوری، نشان دهنده ضعف در برابر جنبش مردمی است. همه روزهای تاریخی با شناسنامه های مختلف به یکی از مشکلات حکومت تبدیل شده است. در پس این موضع گیریها به درستی می توان درک کرد که جنبش مردمی یک تهدید جدی برای رزیم است و در مقابل ادامه حیات جمهوری اسلامی یک تهدید جدی برای امنیت مردم است.

عباس جعفری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه 9 اسفند جوانان را تهدید به خشونت کرد و گفت:«اجازه نمی دهیم کسی بدون مجور در کفت خیابانها بیاید..... دیگر شاهد تظاهرات خیابانی نخواهیم بود.»

رویدادهای چند ماهه گذشته نشان داد که جنبش رنگین کمان آزادیخواهی در موقعیتی است که حتا بدون حضور در خیابان، موجب هراس پیکره نظام می شود. جنبشی که خیابانها را تشخیر کرده بود پشت کاغذ پاره مجوز نخواهد ماند. گویا که تاکنون دادن مجوز برای راهپیمایی مخالفان حکومت داده شده است که این بار دومش باشد.

پاسدار عباس جعفری قیامهای مردمی در ماههای اخیر را از «مصادیق بارز تهدید امنیت ملی» به حساب آورد. وی بار دیگر بر نقطه عطف خیزش مردمی در روز عاشورا تاکید کرد و آن را برانداز توصیف کرد. وی همچون همه کارگزاران دیکتاتورهای در حال سقوط، همه را تهدید کرد. دادستان تهران جوانان را تهدید به خشونت کرد و از خانواده ها خواست که مانع شرکت فرزندان خود در جشن شب چهارشنبه سوری شوند. وی تاکید کرد که از این زمان به بعد دیگر هیچ تظاهراتی در خیابان نخواهد بود. البته که این حرفها و تهدیدها پوچی خودش را در تجربه انقلاب ضد سلطتنی 22 بهمن سال 1357و سرانجام ریزش همه کاخهای دیکتاتورها نشان می دهد. جشن شب چهارشنبه سوری امسال با همه سالها فرق می کند. حضور جنبش رنگین کمان در جشن شب چهارشنبه سوری از هم اکنون با صف آرایی نیروهای رزیم ثبت شده است.