۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

بيش از 210نماينده كنگره آمريكا خواستار اعمال تحريمهاى فلج كننده عليه رژيم ايران شدند
مجلس نمايندگان آمريكا مجلس نمايندگان آمريكا
نمايندگان كنگره آمريكا طى نامهيى از باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا خواستند تا تحريمهاى فلج كننده عليه رژيم ايران را اعمال كند. اين نامه توسط جسى جكسون جونيور، نماينده دموكرات از ايالت ايلينويز و مايك پنس، نماينده جمهوريخواه از ايالت اينديانا تهيه شده است. گفته مىشود تا پايان ساعت ادارى روز جمعه 76نماينده دموكرات و 138نماينده جمهوريخواه از اين نامه حمايت كردند. در قسمتى از اين نامه آمده است، برنامه سلاح هستهيى رژيم ايران بيانگر تهديدى جدى عليه منافع آمريكا بوده و ذخيره اورانيوم غنى شده با غلظت پايين اين رژيم مىتواند هسته اصلى توليد دو بمب اتم را فراهم كند. در ادامه اين نامه آمده است آقاى رئيسجمهور شما اعلام كرده بوديد كه متوقف كردن برنامه هستهيى رژيم ايران براى دولت شما در اولويت قرار دارد. بيش از يك سال را براى تعامل با ايران تلاش كردهايد و براى اعمال تحريمهاى جديد به شوراى امنيت و سازمان ملل روى آوردهايد، اما زمان به ضرر ما در حال سپرى شدن است و ما نمىتوانيم اجازه دهيم كسانى كه مخالف با تحريمها هستند يا مىخواهند آن را به تعويق اندازند، زمان و يا محتواى تلاشهاى ما را كنترل كنند. خاطرنشان مىشود تلاش مشابهى از سوى سناى آمريكا براى تحت فشار قرار دادن باراك اوباما جهت اقدام فورى عليه رژيم ايران وجود دارد كه از جانب لينزى گراهام، سناتور جمهوريخواه از ايالت كاروليناى جنوبى و چارلز شومر سناتور دموكرات از ايالت نيويورك به پيش برده مىشود.