۱۳۸۸ مهر ۲۸, سه‌شنبه

لنگه كفش، پاسخ دانشجويان دلير دانشكده فنى به ايادى رژيم
دانشجويان با لنگه كفش از ايادي رژيم آخوندي  استقبال ميكنند
دانشجويان با لنگه كفش از ايادي رژيم آخوندي استقبال ميكنند
براساس اخبار تكميلى در جريان حركت اعتراضى روز گذشته دانشجويان دانشكده فنى دانشگاه تهران عليه صفار هرندى، وزير ارشاد سابق كابينه پاسدار احمدىنژاد، دانشجويان به سمت وى لنگ كفش پرتاب كردند. پاسدار صفار هرندى كه به شدت خشمگين شده بود درواکنش به اين حرکت اعتراضى دانشجويان گفت: لطف کنيد و علامت مدنيت را به سوى ما پرت نکنيد. آرش سيگارچى، سردبير روزنامه تعطيل شده گيلان امروز، طى مقالهيى در اين باره نوشت: يادتان هست منتظر الزيدى خبرنگار عراقى را زمانى که لنگه کفش به سوى رئيس جمهورى آمريکا پرت کرد، خبرگزارى فارس آن روزها اينقدر هيجان زده شد که تا مدتها تيتر اول خود کرد. مگر همين صفار نبود وقتى کفش خبرنگار عراقى بسوى بوش پرتاب شد، سرمقاله روزنامه ايران را از ذوق نوشت. سلام آقاى صفار. هرچند شما پر رو تر از اين حرفها هستيد و پرتاب کفش را به کنايه علام مدنيت سبزها مىدانيد، اما کاش بر سر عقل مىآمديد و مردم را مىفهميديد. شما را چه شده جماعت رعب و وحشت که کفش خبرنگار عراقى را ”سيلى ملت اسلام بهصورت کفر“ دانستيد اما اينک کفش دانشجويان مسلمان را اين‌چنين به شوخى مىگيريد؟.