۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه

فراسوی خبر ... آدینه 13 فروردین

نشاط جشن سیزده بدر گوارای برپای دارندگان آن

جعفر پویه

امروز سیزده بدر، روز پاسداشت طبیعت، جشن گرامیداشت سرسبزی و رویش گلهای بهاری است. سیزده بدر آخرین مرحله از سلسله جشنهای بهاری است که با چهارشنبه سوری آغاز می شود. پایکوبی و شادی با شعله های فروزان آتشی که غمها و رنجهای سال کهنه را می سوزاند، شروع می شود، روز عید به اوج خود می رسد و در سیزده بدر آخرین مرحله جشنهای بهاری پایان می یابد. مردمی که همراه با نو شدن سال و شروع فصل رویش و سرزندگی تمام همت خویش را به کار می گیرند تا هرچه با شکوه تر این آیینهای ملی و زیبا را برگزار کنند، در روز سیزده بدر به دامن صحرا پناه می برند و با رقص و پایکوبی در نزدیکی با آب روان همچون نماد جاری نور و روشنایی این روز را گرامی می دارند و برگزار می کنند. اما رژیم جمهوری اسلامی شادی مردم را برنمی تابد زیرا رژیم ستایشگران مرگ و عزا و ماتم است. تباه گران شادی و نشاط تحت عناوین مختلف با جشنهای مردم مخالفت می کنند و تا آنجا پیش می روند که با صدور فتوای دینی سعی به نهی و باز داشتن مردم از برپایی این جشنهای ملی می کنند. شادی همچون عملی زشت و نا پسند از سوی دم و دستگاه ملایان حاکم تبلیغ می گردد زیرا آنان از گردهم آمدن مردم برای برگزاری این جشنها هراس دارند. آنها می دانند مردمی سرزنده و شاداب بهتر می توانند با یکدیگر کنار بیایند و در روزهایی همچون سیزده بدر در همدستی ای ستایش انگیز به نشاط برخیزند و دستگاه روضه خوانان و ستایشگران مرگ را به چالش بگیرند. به همین دلیل برگزاری هر جشن و یا مراسم ملی و مردمی که با شادی و پایکوبی همراه باشد از نظر رژیم شادی ستیز تهدیدی امنیتی برآورد می شود و برپای دارندگان آن را همچون کسانی که علیه حکومت سیاهی و تباهی اقدام کرده اند، می داند. اگر فتوای ولی فقیه رژیم در نهی چهارشنبه سوری در آتشهای برافروخته شده توسط مردم سوخت، هرگونه سعی و تلاش آن برای جلوگیری از جشن سیزده بدر نیز همراه سبزه های نوروزی به جویهای آب ریخته خواهد و پشیزی ارزش نخواهد داشت. برگزاری جشن و شادی، همدستی و همگرایی مردم برای برپای داشتن جشنهای آیینی در ستایش شادی همچون آنتی تز رژیم مرگ و سیاهی و تباهی عمل خواهد کرد. منهای اینکه جشن سیزده بدر یکی از جشنهای زیبای ایرانی برای نزدیکی به طبیعت و برپایی شادی و پایکوبی در فضای باز در آخرین مرحله جشنهای بهاری است اما رژیمی که مردم را سیه پوش، غمگین و ماتم زده می خواهد تا بساط روضه خوانها و ستایشگران مرگ و عزا را گسترش دهد، با برپایی این جشنها منکوب خواهد شد و دختران و پسران شاد و سرزنده همچون میخی در چشم آنها فرو خواهند رفت. سیزده بدر روز نزدیکی به طبیعت و همزیستی با سبزه و درخت و گل در کنار آبهای روان است. جشن شادی مردمانی است که سال جدید را به امید روزهای بهتر به پایکوبی و نشاط برخواسته اند تا امیدوار تر و سرزنده تر به مبارزه با مشکلات و سختیهای پیش رو بپردازند. جشن سیزده بدر و شادی و نشاط آن بر برپای دارندگان روز ستایش از طبیعت گوارا باد!