۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

ساركوزى در پكن: زمان اعمال تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران نزديك است
نيكلا ساركوزي نيكلا ساركوزي
نيكلا سركوزى، رئيسجمهور فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتى با همتاى چينى خود در پكن گفت: مذاكره با رژيم ايران بر سر برنامه اتمىاش سازنده نبوده و زمان اعمال تحريمها عليه اين رژيم نزديک است. وى افزود: ”ما خواهان آن هستيم كه در فرصت مناسب و همراه با يكديگر اين مسأله مورد بحث قرار گيرد ولى اگر مذاكرا با شكست روبهرو شود، تنها بايد از حربه تحريم استفاده كنيم“ . ريس جمهور فرانسه گفت به همتاى چينى خود گفته است كه حركت رژيم ايران به سوى ”تسليحات هستهيى“ مىتواند ثبات جهان را برهم زند.