۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

سخنگوی وزارتخارجه سوئيس:
سوئيس تحريمهاى شورای امنیت سازمان ملل را بهطور جدی اجرا می‌کند
سوئيس سوئيس
آدریان سولبرگر، سخنگوی وزارتخارجه سوئيس درباره نظر وزارتخارجه سوئيس در خصوص تحريمها اعلام کرد، در صورت تصویب قطعنامه تحریم علیه دیکتاتوری آخوندی در شورای امنیت ملل متحد، آن را بهطور جدی اجرا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، ۲۱ فروردین، آدریان سولبرگر سخنگوی وزارتخارجه سوئيس، که با این خبرگزاری گفتگو میکرد، در پاسخ به این سؤال که آیا تحريمهاى جدید علیه رژیم آخوندی یک ابزار درست براى حل مشکلات است، گفت: چنانچه تلاشهای دیپلوماتیکی نتیجهای نداشته باشد، تحريهما معمولا آخرین ابزاری هستند که بکار گرفته می‌شود.