۱۳۸۹ فروردین ۱۵, یکشنبه

دولت ايتاليا: حميد معصومىنژاد(خبرنگار دستگير شده رژيم) مأمور ارشد وزارت اطلاعات ايران بوده است
مامور وزارت اطلاعات رژيم آخوندي در نقش خبرنگار مامور وزارت اطلاعات رژيم آخوندي در نقش خبرنگار
دولت ايتاليا اعلام كرد حميد معصومىنژاد كه در ارتباط با يك شبكه بزرگ قاچاق سلاح دستگير شده يک مأمور ارشد وزارت اطلاعات است
اواسط ماه گذشته پليس ايتاليا طى عملياتى با نام ”تك تيرانداز“ 7نفر را در ارتباط با قاچاق سلاح به ايران بازداشت كرد كه دو نفر از آنها ايرانى هستند. يكى از اين دو نفر «حميد معصومىنژاد» است كه سالها تحت پوشش خبرنگار صدا و سيماى رژيم آخوندى، در رم فعاليت مىكرده است.
مقامهاى رژيم آخوندى از روز اول ادعا مىكردند كه معصومىنژاد تنها يك خبرنگار بوده است. اما برخلاف ادعاهاى رژيم آخوندى، دولت ايتاليا طى گزارشى كه در نشريه پرو رپوبليكا درج شده اعلام كرد استراق سمع نشان مىدهد که معصومىنژاد يک مأمور بلندپايه وزارت اطلاعات رژيم ايران بوده است.
در قسمتى از اين گزارش آمده است: معصومىنژاد بهعنوان فعاليتهاى پوششى برخى مواقع خود را کارمند و استخدامى شرکت هواپيمايى ايران معرفى مىکرده و اغلب در خارج از سفارت فعاليت داشته است. بازپرس اين پرونده اعلام كرد معصومىنژاد به همراه يکى از دستياران خود به نام ”الكساندرو بن“ كه يك تاجر است و با شرکت اسلحهسازى ”برتا“ رابطه داشته يک شرکت صورى در رومانى تأسيس كرده بودند. کار رسمى اين شرکت فروش تجهيزات مخابراتى بوده، اما بازرسان مىگويند که اين شرکت 200 دوربين نظامى صادر كرده است كه در فرودگاه بخارست توقيف شده است.
در گزارش دولت ايتاليا هم‌چنين آمده است: يکى از کارکنان سفارت رژيم ايران در ايتاليا از معصومىنژاد خواسته است تا از مخالفان رژيم ايران در اين کشور جاسوسى کند.