۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کنیم!

جعفر پویه

پس از انتشار نامه های زندانیان سیاسی در مورد بدرفتاری و اعمال شکنجه های روحی و جسمی از سوی شکنجه گران جمهوری اسلامی در زندانهای کشور، منابع مطلع گزارش می کنند که اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به رفتار وحشیانه دژخیمان شروع شده است. طبق خبرهای منتشر شده، شکنجه گران و بازجوهای وزارت اطلاعات آنچنان فشارها را بر زندانیان افزایش داده اند که شرایط را برای زندانیان هر چه بیشتر غیر قابل تحمل کرده اند. در بند 350 زندان اوین، بازجوها تعداد زندانیان در هر اتاق را به 35 تا 40 نفر افزایش داده و تماسهای تلفنی زندانیان را کاهش و بدرفتاری و تحقیر را به مرز افسارگسیختگی رسانده اند. بر اساس گزارشات، شرایط اتاقهای زندان مشابه شرایط زندانیان در سالهای اولیه دهه 60 است که شکنجه گران به دستور خمینی هر عملی را می خواستند در مورد زندانیان به اجرا می گذاشتند. زندانیان سیاسی بند 350 اعلام کرده بودند که روز چهارشنبه دوم اردیبهشت اعتصاب غذای خود را آغاز خواهند کرد. همزمان از زندانهای دیگر خبر می رسد که روز گذشته (پنج شنبه) زندانیان سیاسی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند و تا سالروز 22 خرداد هر روزه بر تعداد اعتصابیون اضافه خواهد شد. زندانیان سیاسی و همه زندانیانی که به هر دلیل در بند رژیم ولایت فقیه قرار دارند، از حقوق انسانی ای برخوردارند که زندانبانان و شکنجه گران رژیم هیچکدام را رعایت نمی کنند. زندانیان سیاسی علیه بدرفتاری شکنجه گران و زندانبانان، عدم رعایت حقوق انسانی خود، غیر قابل تحمل کردن شرایط اتاقها با افزایش تعداد محبوسان، بازجوییهای مداوم و بدرفتاری و شکنجه برای وادار کردن شان به اعمال غیر انسانی، دست به اعتصاب غذا زده اند. بر همه سازمانها و احزاب سیاسی و اجتماعی و همه هواداران حقوق انسانها و حقوق بشر است تا از خواسته های انسانی زندانیان دربند رژیم ولایت فقیه حمایت کنند. برای وادار کردن آدمکشان و دژخیمان رژیم ولایی و رساتر کردن صدای زندانیان سیاسی و در اعتراض به رفتار غیر انسانی عوامل رژیم در زندانها به هرگونه که می توانیم از خواسته های انسانی آنها حمایت کنیم. حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده، اعتراض فعال به پایمالی حقوق انسانها توسط رژیم ضد انسانی ولی فقیه و افشای عملکرد عمال بی شرم آن علیه فعالان سیاسی و اجتماعی در بند رژیم جمهوری اسلامی است.