۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

الشرق الاوسط:
دادگاه فدرال آمريكا رژيم ايران را به پرداخت 1.3ميليارد دلار غرامت بهخاطر حمايت از تروريسم محكوم كرد
دادگاه فدرال آمريكا دادگاه فدرال آمريكا
1ميليارد و 300ميليون دلار غرامت بهخاطر عمليات تروريستى، حكم دادگاه فدرال آمريكا عليه رژيم ايران دادگاه فدرال آمريكا رژيم ايران را به پرداخت 1ميليارد و 300ميليون دلار غرامت محكوم كرد. اين مبلغ به خانواده قربانيان عمليات تروريستى رژيم آخوندى و عوامل آن در بيروت در سال1983 پرداخت مىشود. در جريان اين عمليات 242نفر از تفنگداران دريايى آمريكا كشته شدند. حكم دادگاه فدرال آمريكا، دومين حكم بزرگ عليه رژيم آخوندى بهخاطر دست داشتن در انفجارهاى تروريستى است. در سال 2007 هم تعداد ديگرى از قربانيان تروريسم رژيم آخوندى بر اساس حكم دادگاه فدرال آمريكا مبلغ 2ميليارد و 600ميليون دلار دريافت كردند. تلويزيون ABC به نقل از رئيس دادگاه رويس لامبرت گفت: دادگاههاى آمريكا مىخواهند اين پيام قوى را به رژيم ايران بدهند كه هيچ گذشتى در قبال عمليات تروريستى اين رژيم ندارند. قاضى لامبرت حجم غرامتى را كه رژيم ايران بايد بهخاطر عمليات بپردازد 6ميليارد دلار تخمين زد.
وى از باراك اوباما و مقامات آمريكايى در خواست كرد كه براى وادار ساختن رژيم ايران به پرداخت غرامتها راهحلى اتخاذ كنند. تعدادى از وكلا خواستار دريافت پول از حسابهاى رژيم ايران در آمريكا شدند. به گفته منابع مطلع اين بهترين راهحل است چرا كه اخيراً روزنامه وال ستريت ژورنال فاش كرده بود كه يك دادگاه فدرال، حكم سرى براى مسدود كردن بيش از 2ميليارد دلار از حساب ”سيتى گروپ“ كه متعلق به رژيم ايران است صادر كرده است.
لازم به يادآورى است كه كنگره آمريكا در سال 1996 اجازه داد قربانيان عمليات تروريستى از كشورهاى حامى تروريسم ادعاى غرامت كنند. از آن تاريخ صدور احكام دادگاههاى آمريكا عليه رژيم ايران آغاز شد.