۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

يو.اس.نيوز:
ژنرال پترائوس: رژيم ايران تهديدى جدى براى امنيت منطقه و جهان است
ديويد پترائوس ديويد پترائوس
ژنرال ديويد پترائوس فرمانده نيروهاى مركزى آمريكا، رژيم ايران را تهديدى جدى براى امنيت منطقه و جهان دانست. وى در مركز بينالمللى وودرو ويلسون در واشنگتن در مورد تهديدات امنيتى كه آمريكا با آن مواجه است، به بحث و گفتگو پرداخت. پترائوس كه فرماندهى نيروهاى آمريكا در 20 كشور از مصر گرفته تا پاكستان را به عهده دارد و اقدامات آمريكا در عراق و افغانستان را پيش مىبرد گفت، آنچه كه بيش از هر چيز ديگرى وى را شبها بيدار نگه مىدارد نگرانى در موردرژيم ايران و برنامه‌هاى اين كشور مىباشد.
رژيم ايران نه تنها تلاش مىكند تا توانمندى هستهيى خود را توسعه دهد، بلكه تسليحات به عراق قاچاق مىكند، تسليحات براى حزبالله و حماس تهيه مىكند و در عمليات تروريستى دست دارد. پترائوس افزود، «مجموعه اين اقدامات، به نگرانيهاى قابل توجه براى شركاى ما در منطقه و جهان عرب دامن زده است».