۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

شكنجههاى وحشيانه در زندان فرودگاه المثنى بغداد، توسط نيروهاى نورى مالكى
كشف شكنجهگاههاي مشابه رژيم آخوندي در عراق - آرشيو كشف شكنجهگاههاي مشابه رژيم آخوندي در عراق - آرشيو
تلويزيون الشرقيه از شكنجههاى وحشيانه در يك زندانى مخفى تحت كنترل حزبالدعوه نورى مالكى در زندان فرودگاه المثنى بغداد خبر داد.
اين منبع گفت: روزنامه آمريكايى لسآنجلس تايمز در شماره روز دوشنبه خود نوشت كه نورى المالكى كه دوره نخست وزيرىاش به پايان رسيده فرمان بستن زندانى مخفى كه تحت نظر دفتر نظامىاش كار مىكرده، را داده است. اين اقدام بعد از گزارشاتى مبنى بر نقض حقوق دستگير شدگان و ارائه گزارش ماه جارى حقوقبشر كه بر صحت اين گزارشات در زندان فرودگاه المثنى تأكيد مىكرد، صورت گرفته است. الشرقيه افزود: بازرسان گزارش دادهاند كه 431 زندانى در شرايط بسيار اسفبارى بهسر مىبردند بطوريكه به نقل از يكى از زندانيان گفته شده كه يك سرهنگ ارتش سابق عراق بعلت شكنجه در نوامبر گذشته فوت كرده است. سفارت آمريكا به نقل از يك گزارش مخفى از وزير حقوقبشر مىگويد كه زندانيان به وى گفتهاند كه دستهايشان براى 3 الى 4ساعت در وضعيت نامناسبى بسته مىشده يا اينكه آنان را مجبور بهعمل غيراخلاقى مىكردند، بطوريكه يكى از زندانيان گفته كه روزانه مورد تجاوز قرار مىگرفته است. الشرقيه افزود: يك منبع نزديك به تحقيقات گفت كه علائم شكنجه بر بدن بيش از 100تن از زندانيان وجود داشته است. وى توضيح داد كه از كتك زدن وبرق وكيسههاى پلاستيكى وشيوههاى مختلف ديگر براى خفه كردن زندانيان استفاده مىشده است. سازمان عفو بينالملل مصرانه خواستار آن شد كه در مورد اتهامات مربوط به يك زندان مخفى، كه صدها سنى زندانى در آن، تحت شكنجه بودند، تحقيق شود. عفو بينالملل از اينكه مالكى ادعا مىكند كه نسبت به بدرفتارى در اين زندان اطلاع نداشته است، ابراز نگرانى كرد.