۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

آدینه 10 اردیبهشت 1389 - 30 آپریل 2010

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران

جنبش توانمند کارگری در سالی که گذشت

مصاحبه مریم افشاری با آقای علی رضا بیانی، شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری

نبرد خلق به صورت یک فایل پ د اف

فراسوی خبر آدینه 10 اردیبهشت

تلاشی مذبوحانه برای جلوگیری از برگزاری روز کارگر و روز معلم

زینت میرهاشمی

در حالی کارگران، معلمان، فرهنگیان و فعالان جنبشهای اجتماعی خود را برای برگزاری روز کارگر و روز معلم آماده می کنند، رژیم ماشین سرکوبش را به راه انداخته تا از برگزاری مستقل مراسم این دو روز جلوگیری کند. در روزهای اخیر فشار بر معلمان افزایش یافته و 7 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف دستگیر شده اند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان از 12 اردیبهشت روز معلم به مدت یک هفته، برای اعتراض به دستگیری و حکم اعدام همکارانشان در زندانها اعلام اعتصاب غذا نموده اند.

از طرف دیگر در حالی که فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران، ازادیخواهان و نیز دانشجویان خود را برای همایش روز کارگر آماده می کنند، سینه چاکان ولایت خامنه ای با ترویح خشونت شرایط را برای سرکوب کارگران در این روز آماده می سازند. روزنامه کیهان به سردبیری دژخیم حسین شریعتمداری، با پخش خبرهایی از برنامه ریزی برای اعمال خشونت پرده برداشت. این روزنامه مدعی شده که تعدادی خواهان دریافت مجوز برای تجمع در مقابل منزل فتنه گران در روز کارگر (منظور موسوی و کروبی) شده اند.

ویژگی روز کارگر و روز معلم در امسال، پی آمد یک چنبش توده ای ضد دیکتاتوریست که از خرداد سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. امسال بسیاری از معلمان در زندان به سر می برند. جرم آنها دفاع از حق خود است. یکی از جرایم معلمان دستگیر شده، شرکت در اعتصابهای معلمان و فرهنگیان و «اخلال در نظم سیستم آموزش و پرورش از طریق برگزاری تجمعات غیر قانونی» است.

روزهای 11 و 12 اردیبهشت از جمله روزهایی است که رژیم از یگانگی و همبستگی مردمی هراس دارد. در دفاع از حقوق کارگران و معلمان، روز کارگر و روز معلم را به روز اعتراض علیه دیکتاتوری تبدیل کرده و خواهان آزادی کارگران و معلمان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.