۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

مقاومت ايران خواستار تحقيق بينالمللى در مورد انفجارهاى بغداد شد
انفجارهاي جنايتكارانه در بغداد,با هدف ادامه مداخلات آخوندها درعراق انفجارهاي جنايتكارانه در بغداد,با هدف ادامه مداخلات آخوندها درعراق
اطلاعيه صادره از سوى شوراى ملى مقاومت: انفجارهاى عراق، طرح رژيم آخوندى و ايادى عراقيش براى جلوگيرى از تشكيل يك دولت ملى انفجارهاى جنايتكارانه در عراق، به ويژه كشتار روز گذشته شهروندان بىدفاع در مناطق مسكونى بغداد، ابعاد جديدى از سبعيت فاشيسم دينى حاكم بر ايران و مزدوران عراقيش را بيش از پيش به نمايش مىگذارد
هم‌چنانكه در اطلاعيه 15فروردين دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران آمده است، اين انفجارها بخشى از طرح آخوندهاى حاكم بر ايران براى جبران شكست آنان در انتخابات عراق و خنثى كردن پيروزى آلترناتيو ملى و دموكراتيك و ادامه و گسترش سلطه شوم و ننگين بر عراق است. آنها مىخواهند از تحقق اراده مردم عراق براى تشكيل يك دولت ملى و غير فرقهگرا و خلع يد از فاشيسم دينى حاكم بر ايران جلوگيرى كنند.
دو هفته پيش مالكى، پس از اينكه بهرغم همه تقلبها نتوانست، در انتخابات به پيروزى برسد، خواستار بازشمارى آرا شد و تهديد كرد چنانچه اين كار انجام نشود «خشونت به عراق باز خواهد گشت».
تلويزيون الجزيره شب گذشته به نقل از خبرنگارش در بغداد گفت: «مهاجمان چگونه توانستند در ميان اقدامات امنيتى بىسابقه به اهدافشان دست پيدا كنند. سيستمهاى امنيتى بعد از اينكه به كم كارى متهم شدند، هشدارهاى نورى المالكى را يادآورى كردند كه اگر كميساريا به خواست وى براى شمارش مجددا آرا بهصورت دستى پاسخ ندهد احتمال برگشت خشونت به كشور وجود دارد. آنها بر اين نظرند كه هر طرفى، هرقدر هم كه قدرت مانور و استفاده از شكافهاى امنيتى را داشته باشد، نمىتواند عملياتى از اين قبيل را انجام دهد، مگر اينكه براى وى يك حمايت لجستيكى از داخل نهادهاى امنيتى و فرماندهان آن وجود داشته باشد».
دكتر اياد علاوى، نخستوزير سابق و رهبر ائتلاف العراقيه، دولت و دستگاههاى امنيتى را مسئول تأمين امنيت شهروندان توصيف نمود و گفت: «منصب نخست وزيرى نمىتواند بر روى اجساد تكه تكه شده عراقيان بنا شود» (تلويزيون الشرقيه 17فروردين).
همزمان تلويزيون الشرقيه اعلام كرد: «جريان صدر بهصورت غيرمستقيم طرفهايى بالا در دولت عراق را به انجام سلسله انفجارهاى خونين براى برهم زدن اوضاع امنيتى و با انگيزه فشار براى دستيابى به مناصب كليدى متهم نمود. قصى عبدالوهاب، معاون رئيس ستاد سياسى جريان صدر، گفت: اين تنش واضح در اين ايام باجخواهى و فشار بر روى سياسيون به منظور پاسخ مثبت دادن به خواستهاى برخى و كوتاه آمدن از برخى امور است و اين براى رسيدن به مناصب كليدى است».
مقاومت ايران 17آذرماه 1388، اعلام كرد بر اساس اسناد و اطلاعات موثق از درون سپاه پاسداران و نيروى تروريستى قدس، دولت مالكى تلاش مىكند بر نقش رژيم ايران در انفجارهاى بغداد سرپوش بگذارد. امنيت بغداد و ارگانهاى مربوطه بهطور مستقيم توسط شخص مالكى اداره مىشوند و حتى وزير كشور و وزير دفاع هيچ دخالتى در آن ندارند.
مقاومت ايران ضمن تسليت به بازماندگان قربانيان و آرزوى بهبودى سريع براى مجروحان، خواستار يك تحقيقات بينالمللى در مورد انفجارهاى جنايتكارانه بغداد مىباشد. هر تحقيقات بيطرفى نقش فاشيسم دينى حاكم بر ايران و عوامل عراقيش را برملا خواهد كرد.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 18فروردين 1389 (7آوريل 2010)