۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

گزارش ويژه پنتاگون: رژيم ايران نيروى ضربت قدس در ونزوئلا را تقويت مى‌کند
گزارش ويژه پنتاگون درباره فعاليتهاى تروريستى رژيم توسط نيروى ضربت  قدس در منطقه و در آمريکاى جنوبى گزارش ويژه پنتاگون درباره فعاليتهاى تروريستى رژيم توسط نيروى ضربت قدس در منطقه و در آمريکاى جنوبى
گزارش ويژه پنتاگون درباره فعاليتهاى تروريستى رژيم توسط نيروى ضربت قدس در منطقه و در آمريکاى جنوبى:
گزارش پنتاگون اولين هشدار در يک گزارش رسمى دولتى آمريکا راجع به فعاليتهاى شبه‌نظامى حکومت ايران در نيمکره غربى مى‌باشد. در اين گزارش اخطار داده شده که نيروهاى آمريکا محتمل است در آينده با شبه‌نظاميان ايرانى درگير شوند. واشنگتن تايمز ۲۱ آوريل۲۰۱۰ ـ بنابه اولين گزارش پنتاگون به کنگره، راجع به ارتش تهران، ايران در حال افزايش عمليات نيروى شبه‌نظامى قدس در ونزوئلا مى‌باشد و اين درحاليست که بهطور مخفى به طالبان و ساير شورشيان در افغانستان و عراق نيز سلاح و مهمات مى‌فرستد. اين گزارش در مورد ارتش ايران جزئيات جديدى را در مورد قدرت نيروى قدس سپاه پاسداران که نيروى ضربت اسلامگراست و در اطراف جهان مستقر است تا منافع ايران را تأمين کند، ارائه مى‌کند واحدهاى قدس با تروريستها در عراق، افغانستان، اسراييل، آفريقاى شمالى و آمريکاى لاتين همسو عمل مى‌کنند و در اين گزارش اخطار داده شده که نيروهاى آمريکا محتمل است در آينده با شبه‌نظاميان ايرانى درگير شوند. بنابه اين گزارش نيروى قدس در اطراف جهان توانمنديهاى عملياتى دارد و در خاورميانه و آفريقاى شمالى بسيار مجهز است و در سالهاى اخير هم حضور فزايندهيى در آمريکاى لاتين و به‌خصوص در ونزوئلا پيدا کرده است. در اين گزارش هم‌چنين آمده است که اگر درگيرى آمريکا در اين مناطق عميق شود مقابله با نيروى قدس سپاه پاسداران بهطور مستقيم يا از طريق گروههاى افراطى مورد حمايت قدس، بيشتر خواهد شد و از اهميت بيشترى برخوردار خواهد بود. اين گزارش اولين هشدار در يک گزارش رسمىدولتى آمريکا راجع به فعاليتهاى شبه‌نظامى ايران در نيکره غربى مى‌باشد. اين گزارش هم‌چنين ارتباط بين حاکمان ايران و فعاليت ضدآمريکايى هوگو چاوز را برجسته مى‌کند. چاوز متهم است که از تروريستهاى مارکسيست در کلمبيا حمايت مى‌کند. در اين گزارش جزئياتى در مورد فعاليتهاى ايران در ونزوئلا و آمريکاى لاتين داده نشده است. تروريستهاى مورد حمايت ايران تعداد معدودى از حملات را در اين منطقه انجام داده‌اند. با اينحال مقامات اطلاعاتى آمريکا مى‌گويند مأموران قدس، در حال توسعه شبکه‌هايى از تروريستها در اين منطقه هستند که ممکنست براى حمله به آمريکا در صورت وجود يک درگيرى در ارتباط با برنامه اتمى ايران، بهعمل فراخوانده شوند. حمايت نيروى قدس براى افراطيون؛ تأمين سلاح، حمايت مالى و تعليم شبه‌نظاميان را شامل مى‌شود. اين حمايت مشروط به ايدئولوژى اسلامگرايانه نيست. در اين گزارش آمده است که بسيارى از اين گروهها که مورد حمايت قدس هستند عقيده مشترکى ندارند و بعضاً آشکارا با اصول انقلابى ايران مخالفند اما با اينوجود ايران از آنها حمايت مى‌کند زيرا هر دو طرف، منافع يا دشمنان مشترکى دارند. کماندوهاى نيروى قدس از طريق سفارتهاى ايران، مؤسسه‌هاى خيريه و مذهبى و فرهنگى که حامى مسلمانان شيعى هستند اعزام مى‌شوند. نيروى قدس درحاليکه بعضاً دست به حمايتهاى انسانى مى‌زند در عينحال در عمليات شبه‌نظامى نيز درگير مى‌شود تا از افراطيون و براى بى‌ثبات ساختن رژيمهاى غيردوست حمايت کند. در اين گزارش، عوامل نيروى قدس و در کادر بزرگتر آن يعنى سپاه پاسداران را به حملات تروريستى ۲۰ سال گذشته ربط داده است که عبارت بودند از؛ بمبگذارى سفارت آمريکا در ۱۹۸۳ در بيروت، بمبگذارى مرکز يهوديان در آرژانتين در ۱۹۹۴ و بمبگذاريهاى برجهاى خوبر در ۱۹۹۶ در عربستان و بسيارى از حملات شورشيان از سال ۲۰۰۳ در عراق. نيروهاى قدس در افغانستان از طريق سازمانهاى غيردولتى و گروههاى اپوزيسيون سياسى فعاليت مى‌کنند. بنابه اين گزارش تهران هم‌چنين از رهبران شورشى به نام گلبدين حکمتيار و اسماعيل‌خان حمايت مى‌کنند. در اين گزارش آمده است که محموله‌هاى سلاح، اخيراً در افغانستان کشف شده که ميزان عمده‌يى از آنها ساخت ايران بوده‌اند از جمله راکتهاى ۱۰۷ ميليمترى [مينى‌کاتيوشا] که ارزيابى شده است که توسط نيروى قدس سپاه پاسداران به جنگجويان در افغانستان تحويل داده شده است. اين گزارش مى‌افزايد حمايت تهران از طالبان مغاير خصومت تاريخى آنها مى‌باشد اما با استراتژى ايران در حمايت از بسيارى از گروهها براى اطمينان از اينکه روابط مثبتى با رهبران نهايى آنها داشته باشد، همخوانى دارد. در عراق نيروهاى قدس از تروريستها از طريق سفارت ايران حمايت مى‌کند. بنابه اين گزارش، حسن کاظمى قمى که سفير ايران در بغداد است و به‌زودى از اين سمت کنار مى‌رود خود يک عضو نيروى قدس است. حسن دانافر سفير جديد ايران در بغداد نيز عضو قدس است. حمايت ايران از شبه‌نظاميان شيعى در عراق شامل تأمين بمبهاى ضدزره نافذ پرتابى علاوه بر ساير بمبها، سلاحهاى ضدهوايى، راکتها، آر. پى. جى و ساير مواد انفجارى مى‌شوند. باوجود تلاش اين نيروهاى ويژه که مستقل، عمل مى‌کنند اما در اين گزارش آمده است که جنگجويان ويژهايران توسط دولت ايران کنترل مى‌شوند. بنابه اين گزارش گرچه عمليات قدس بعضاً در تضاد با تبليغات عمومى رژيم ايران است ولى اين، يک شعبه ياغى نيست و در کادر نيروى دولتى سپاه عمل مى‌کند. در اين گزارش آمده است که نيروى قدس از بالاترين سطوح دولتى فرمان مى‌گيرد و فرماندهان آن بهطور مستقيم گرچه غيررسمى به رهبرى عالى خامنه‌اى گزارش مى‌دهند. کنيت کتسمن يک متخصص خاورميانه در سرويس تحقيق کنگره گفت شناسايى فعاليت قدس در ونزوئلا در اين گزارش قابل‌توجه بوده است. آقاى کتسمن گفت اطلاعات جديد در مورد افزايش حضور نيروى قدس در ونزوئلا هشدارهاى برخى کارشناسان راجع به روابط ضدآمريکايى فزاينده‌ و نزديک بين ايران و دولت هوگو چاوز را تأييد و برجسته مى‌کند. پيش از اين رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا نفوذ اخير ايران در دولت ونزوئلا را کم‌اهميت تلقى کرده بود. وقتى راجع به روابط ايران با ونزوئلا و بوليوى و اکوادور سؤال شد، آقاى گيتس گفت فکر کنم در زمينه روابط عمومى براى ايرانيها و ونزوئلاييها مثبت است. آقاى گيتس در ديدارى از منطقه گقته بود در اين نقطه ونزوئلا را يک چالش نظامى نمى‌بينم. اين گزارش مى‌افزايد ايران ممکنست يک موشک دور برد را تا ۲۰۱۵ آزمايش کند و در حال حاضر موشکهايى دارد که مى‌تواند با آنها اسراييل را مورد حمله قرار بدهد. در اين گزارش هم‌چنين آمده است ايران کماکان به توسعه موشکهاى بالستيک که بردش به دشمنانش در منطقه شامل اسراييل و اروپاى مرکزى برسد ادامه داده است. اين توسعه موشکى هم‌چنين ادعاهاى ايران در ساخت انواع پيشرفته موشکهاى شهاب با برد ۶۲۰ مايل و موشکهاى پيشرفته بالستيک با برد ۱۲۴۲ مايلى به نام عاشورا را شامل مى‌شود. در اين گزارش قيد شده که ايران بزرگترين نيروى موشکى در خاورميانه را داراست و حدود ۱۰۰۰ موشک با برد بين ۹۰ تا ۱۲۰۰ مايل ساخته است. اين برنامه موشکى با کمک کره شمالى و چين توسعه يافته است. اين موشکها با پيچيدگى در دقت افزوده، مرگبار بودن کلاهک آن و تکنولوژى پيشرفته که شامل پرتاب کننده [با سوخت] جامد براى پرتاب سريع و تواناييهاى ضدموشکى کلاهکهاى جنگى هستند را شامل مى‌شود. بنابه اين گزارش، ايران در حال تجهيز نيروهاى ارتش با برخى سلاحهاى غيرمتقارن (آسيمتريک ) مى‌باشد از جمله هواپيماى بى‌سرنشين مسلح و موشکهاى ضدکشتى ساحلى که مى‌تواند اهدافى را در سراسر طول تنگه هرمز هدف قرار بدهد. از تنگه هرمز حدود ۴۰ درصد نفت خام جهان عبور مى‌کند. اين گزارش مى‌گويد ارتش ايران در حال رشد است اما در مقابل يک حمله مستقيم توسط ارتش پيچيده و بهخوبى تعليم يافته‌يى مانند آمريکا يا متحدانش نسبتاًًًًً بى‌اثر و بى‌نتيجه خواهد بود. به گفته اين گزارش در عينحال نيروهاى ويژهايران مانند نيروى قدس يک نيروى قدرتمندى را در خاک ايران نشان مى‌دهند. در اين گزارش جزئيات جديدى راجع به برنامه مخفى اتمى ايران که گفته شده به سَمت تسليحاتى شدن، دنده عوض کرده ارائه نشده است. موشکهاى پيشرفته خريدارى شده ضدهوايى اس-۳۰۰ روسى تاکنون براى استفاده در سايتهاى اتمى به ايران تحويل داده نشده‌اند. ايالات متحده آمريکا رهبرى يک تلاش براى تحريم ايران بهخاطر تلاشها براى توسعه سلاح اتمى در مغايرت با پيمان ان.پى.تى از طريق شوراى امنيت ملل‌‌متحد را در دست دارد.