۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

فراسوی خبر ... پنجشنبه 19 دی
گسترش سرکوب، خیر و برکت جنگ در منطقه برای رژیم جعفر پویه رژیم جمهوری اسلامی از فرصت جنگ و خونریزی در منطقه استفاده کرده و سرکوب را گسترش می دهد. علی لاریجانی، رییس مجلس آخوندها که از رجزخوانان روزهای اول جنگ اسراییل و حماس بود، در حرکتی غیر مترقبه استیضاح وزیر کشاورزی را از دستور مجلس خارج کرد. او بهانه اینکار را "مجموعه شرایطی که در صحنه منطقه با آن مواجه ایم" اعلام کرد. یعنی، درگیری حماس با اسراییل از آنچنان اولویتی برای رژیم برخوردار است که علی لاریجانی برخلاف قانون و آیین نامه مجلس ارتجاع عمل کرده و نمایندگان استیضاح کننده را در برابر دولت بور می کند. از جانب دیگر حمله و تهاجم به نهادهای طرفدار حقوق بشر به ویژه خانم شیرین عبادی و تعطیلی دفاتر آنان روی دیگر از این فرصت طلبی رژیم است. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم علت حمله اوباش حکومتی به دفتر کار و منزل شیرین عبادی را اینگونه توضیح می دهد: "این فرد موضعی دیر هنگام در خصوص کشتار غزه اتخاذ کرد." به بیان دیگر اعلام دیرهنگام موضع دلخواه رژیم از سوی شیرین عبادی علت حمله و تهاجم گله های اوباش به دفتر و خانه اوست. این یعنی اجبار کس و یا کسان به بیان نظرهایی که دلخواه رژیم است و گرنه با رها کردن گله های اوباش حکومتی، زندگی و جان آنان را به خطر خواهند انداخت. از سوی دیگر نیروهای سرکوبگر و واحدهای اطلاعاتی و امنیتی سعی دارند از فرصت به وجود آمده حداکثر استفاده را برده و دانشجویان معترض دانشگاه ها را با زندان و تحت تعقیب قرار دادن ساکت کنند و سیاست پادگانی خود را بر دانشگاه ها حاکم گردانند؛ نقشه ای که دانشجویان مبارز و آگاه به خوبی از آن آگاه هستند و با مقاومت در برابر یورش رژیم به دانشگاه ها آن را رسوا کرده اند. تعطیلی روزنامه ها، آزار و اذیت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، تعطیلی انجمنهای دانشجویی، زندانی کردن نمایندگان کارگران و تحت تعقیب قرار دادن فعالان آنان، پلیسی کردن فضای جامعه با وارد کردن اوباش حکومتی و ثبت نام لیستهای بلندبالای انتحاریها همه و همه بخشی از سوو استفاده رژیم از بحران منطقه ای برای گسترش سرکوب در داخل کشور است. جنگ و کشاکش در منطقه خیر و برکت برای رژیم به وجود آورده و همچون گذشته تاوان آنرا مردمی می پردازند که زیربار سیاستهای غیر انسانی و صدور تروریسم و وحشی گری رژیم جمهوری اسلامی و پایوران دزد و سوو استفاده گر آن کمرشان خم شده است.