۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

اتحادیه اروپا، براى حذف نام مجاهدین از لیست تروریستى به توافق اولیه دست یافت 11:47:35 AM 1387/11/4
- -
خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داد: ریاست اتحادیه اروپا اعلام كرد توافق اولیه براى خارج كردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی این اتحادیه صورت گرفته است. این تصمیم ریاست اتحادیه اروپا در راستای اجرای احكام دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی از اپوزیسیون ایران میباشد. یك دیپلومات جمهوری چك، كه كشورش ریاست دورهیی اتحادیه اروپا را به عهدهدارد، به آسوشیتدپرس گفت: یك هیأت از سفیران اتحادیه اروپا پیشنهادكردهاند كه نام مجاهدین خلق ـ اپوزیسیون رژیم ایران ـ از لیست تروریستی خارج شود. دادگاه عدالت اروپا به كرات حكم داده است كه دولتهای اتحادیه اروپا نتوانستهاند ثابت كنند مجاهدین یك سازمان تروریستی هستند. خبرگزاری آسوشیتدپرس همچنین با عنوان ”توافق در شرف وقوع اتحادیه اروپا براى حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی“ گزارش داد: یك مقام كه دستاندركار این موضوع میباشد تأیید كرد كه سفیران اتحادیه اروپا توافق كردند توصیه نمایند به رغم مخالفت های رژیم ایران، نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست حذف گردد. آسوشیتدپرس افزود: این اقدام ممكن است روابط اتحادیه اروپا و رژیم ایران را در زمانی كه طرفین در حال مذاكره در مورد برنامه اتمی این رژیم هستند، پیچیدهتر كند.