۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

فراسوی خبر ... آدینه 20 دی

مردم فلسطین در میانه آتش جنگ طلبان

زینت میرهاشمی

تصاویر کودکان، زنان و مردم فلسطین در نوار غزه همه رسانه های جمعی را رنگین کرده است. مردم بی گناه فلسطین زیر بمبارانهای بی رحمانه دولت اسرائیل، جان می بازند و آتش افروزان جنگ در هر دو طرف بر جنازه های مردمی محروم، به دنبال تحقق رویاهای پلید خود هستند. هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه 19 دی خوش بینی خود را از عواقب این جنگ خونین به مردم فلسطین وعده داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جنگ که هیچ چشم اندازی مثبت برای مردم فلسطین ندارد را «به نفع فلسطینیان» دانست.

خامنه ای جنگ را بین اسلام و غیر اسلام دانست. وی با تاکید بر مرکز «مقاومت» اسلام یعنی «جمهوری اسلامی» جنگ اسرائیل علیه حماس را جنگ علیه «جمهوری اسلامی» دانسته است. در حقیقت وی و طرفدارانش با هزینه های زیادی که برای حماس صرف می کنند، خود را طرف جنگ می دانند. لذا تا زمانی که در دو طرف جبهه، چنین جنگ طلبانی وجود دارند، جنگ و کشتار را پایانی نیست و صلح برای مردم فلسطین دشوارتر می شود. زیرا صلح بساط جنگ طلبان را به هم می ریزد.

در واقعیت، منافع مردم فلسطین در این جنگ جایگاهی ندارد. نیروهای مترقی فلسطین، روشنکفران و همچنین صلح طلبان در اسرائیل خواهان برقراری صلح و دستیابی مردم فلسطین به زمین و حکومت خودشان هستند. طرفهای درگیر جنگ، کمپانیهای تسلیحاتی و امپریالیستها، خواهان هر چه کمرنگ تر کردن فعالیتهای نیروهای صلح طلب و نابودی آنها هستند. گسترده شدن درگیریها در شرایط فعلی و تشدید جنگ بزرگترین ضربه را به راه حلهای صح آمیز وارد می کند. کشتار مردم فلسطین به دست دولت اسرائیل و بهره برداری رذیلانه جمهوری اسلامی از مردم فلسطین محکوم است و باید آتش بس بلافاصله برقرار شود.

مهار جنگ و پیشبرد صلح عادلانه و دستیابی مردم فلسطین به حقوقشان با تقویت صلح طلبان و نیروهای مترقی در بین مردم اسرائیل و در بین مردم فلسطین میسر است. مردم فلسطین روز به روز به اهداف شوم رژیم ولایت فقیه و افرادی مثل خامنه ای و احمدی نژاد بیشتر آگاه می شوند. بحران در روابط بین فلسطین و اسرائیل با به رسمیت شناختن دو دولت و دو ملت از جانب همه ی طرفهای درگیر قابل حل است و هر نیرویی که در این راه حل اخلال کند جنگ طلب است.