۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه


یك مركز رژیم آخوندی، به بنیاد «كلینتون» كمك مالی كرده است 5:58:17 AM 1387/10/19
مجله آمریكایی فوربس فاش ساخت یك مركز رژیم آخوندی به نام بنیاد علوی در نیویورك به بنیاد «كلینتون» وابسته به رئیسجمهور سابق آمریكا كمكهای مالی میكرده است. این مركز كه در ارتباط با بانك ملی رژیم ایران به برنامه هستهیی این رژیم كمك میكرد، ماه گذشته توسط آمریكا تحت پیگرد قرار گرفت و رئیس آن به نام فرشید جاهدی دستگیر شد. رسانههای حكومت آخوندی روز گذشته نوشتند: در بحبو به انتشار اخبار مربوط به بازداشت رئیس بنیاد علوی در نیویورک به اتهام ارتباط با بانک ملی ایران، یک مجله آمریکایی از کمکهای مالی این بنیاد مستقر در نیویورک به بنیاد خیریه «ویلیام جی. کلینتون» خبر داد و در یک برداشت عجیب این کمکها را مسالهدار و نهایت گستاخی نامید! به نوشته فوربس 'بنیاد علوی بین 25 تا 50هزار دلار به بنیاد کلینتون کمک کرده و این در حالی است که فرشید جاهدی به اتهام تلاش براى نابودسازی اسناد حاوی ارتباط این بنیاد با بانک ملی ایران در بازداشت بهسر میبرد'.