۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

زندان اوين دچار آتشسوزى شد 5:51:25 AM 1387/11/3
آتش نشاني آتش نشاني
سایت سركرده پیشین سپاه پاسداران از یك آتش سوزی در زندان اوین تهران خبر داد. این منبع امروز نوشت: بخشهایی از زندان اوین صبح امروز دچار آتش سوزی شد… دود ناشی از این حریق از تپههای اطرف زندان اوین قابل مشاهده است. بهروز تشکر مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی اعلام کرد: بهدلیل اینکه ستاد فرماندهی اطلاعاتی در این باره به ما نداده است جزئیات دقیقی از این آتش سوزی ندارم. پاسدار احمدی از سركردگان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مدعی شد آتش سوزی امروز در زندان اوین در اثر اتصال سیمهای برق در یكی از اتاقكهای انباری ساختمان اداری این زندان رخ داده است.