۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

فعاليتهاى هواداران مجاهدين به مناسبت ايام محرم در اروميه 11:40:30 AM 1387/10/19
هواداران مجاهدین در ارومیه در یك اقدام ابتكاری، پلاكارد بزرگی حاوی شعار «مرگ بر خامنهای» را در مسیر عزاداران حسینی نصب كردند.