۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

كنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در پاریس و افشاى تلاشهاى دولت فرانسه 11:47:34 AM 1387/11/4
مهدي  ابريشم چي مهدي ابريشم چي
یك كنفرانس مطبوعاتی با شركت نمایندگان مقاومت ایران و مجلس فرانسه همراه با متخصصان و شخصیتهای سیاسی در پاریس تشكیل شد. در این كنفرانس كه با حضور مهدی ابریشمچی مسئول كمیسیون صلح شورای ملی مقاومت، سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر، ژان پیر برار نماینده مجلس ملی فرانسه و ژان پیر اسپیتزر عضو تیم وكلای مجاهدین در دادگاه عدالت اروپا برگزار شد، تلاشهای دولت فرانسه واعمال فشارهای رژیم آخوندی براى نگهداشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین دخالتهاى جنگافروزانه فاشیسم مذهبی حاكم برایران در منطقه مورد بحث قرار گرفت. مهدی ابریشمچی، مسئول كمیسیون صلح شورا، ضمن افشای تلاشهای دولت فرانسه واعمال فشارهای دیكتاتوری آخوندی براى ممانعت از خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی گفت: بر اساس گزارشهای موجود در وزارت خارجه رژیم، مهدی صفری معاونت اروپا- آمریكا وزارت خارجه رژیم با برناردپلوتی سفیر فرانسه در تهران، سه بار ملاقات كرده است. این فرد همان كسی است كه هفته گذشته در سفر به استكهلم از اتحادیه اروپا خواست كه مجاهدین را از لیست خارج نكنند. مهدی ابریشمچی گفت: وزارت اطلاعات ملایان در یك رشته اقدامهاى موازی تلاش میكند تا فرانسه را متقاعد كند كه از خروج مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا ممانعت كند. از جمله این اقدامهاى به كار گرفتن یكی از مهرههای قدیمی این وزارتخانه در فرانسه به نام احسان نراقی است كه نقش بسیار فعالی در پرونده سازی علیه سازمان مجاهدین در فرانسه داشته است. او تلاش كرد تا شماری از مزدوران وزارت اطلاعات را به ارگانهای اطلاعاتی و قضایی فرانسه، تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین معرفی كند تا بهشهادت دادن علیه مجاهدین مبادرت كنند. احسان نراقی در گزارشی از این ملاقات براى وزارت اطلاعات مینویسد آقای برناد پلوتی تحت تأثیر قرار گرفته و به او اطمینان داده كه این مطالب را به آقای كوشنر وزیر خارجه فرانسه منتقل خواهد كرد. مهدی ابریشمچی افزود: یكی از استدلالهای مقامهاى فرانسوی براى نگهداشتن مجاهدین در لیست تروریستی، این است كه میگویند براى آرام نگهداشتن غزه و فلسطین و اینكه رژیم در این منطقه دخالت نكند ما میبایست مجاهدین را در لیست نگهداریم و الان رژیم در منطقه افسار پاره میكند. مسئول كمسیون صلح شورای ملی مقاومت با تأكید بر محكومیت بمبارانهای بیوقفه اسرائیل كه به كشتار مردم عادی از جمله كودكان و سالخوردگان در نوار غزه انجامید و ضمن یاد آوری اطلاعیه سوی شورای ملی مقاومت ایران دراین باره، خاطرنشان كرد كه آنچه امروز در غزه میگذرد دست پخت رژیم آخوندی است كه بهخاطر امتیازهایی كه مماشات غرب به این رژیم داده و مىدهد عملی شده است. شورای عالی امنیت رژیم، نهاد ریاست جمهوری و دفتر خامنهای مستقیما در دامن زدن به این جنگ نقش داشتند و سپاه قدس و ارگانهای تبلیغی رژیم از جمله مركز تبلیغات اسلامی مسئول پیاده كردن خطوط داده شده بودند. ژان پیر برار، نماینده مجلس ملی فرانسه گفت: «چیزی كه حیرت انگیز است سرسختی و یكدندگی دولت فرانسه است. آنهایی كه فكر میكنند امتیازدادن و مماشات چارهساز است، اشتباه میكنند. تجربه نشان داده كه هر اقدام مماشاتگرایانه رژیم را تشویق میكند، بهترین دلیل هم همانطوری كه آقای ابریشمچی نماینده مقاومت ایران گفت، اعدامهای امروز است. ما امیدواریم كه ریاست كشور چك، در اتحادیه اروپا، نقش خود را ایفا كند و موضوع حذف نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی را مطرح كند. سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر گفت: آیا اروپا خواهذ پذیرفت كه در برابر دریافت گاز از رژیم، محاهدین را هم‌چنان تروریست به نامند؟ این یك اشتباه بزرگ خواهد بود. وی افزود: دیكتاتوریها از مسأله فلسطین براى منافع خودشان سوءاستفاده میكنند. رژیم ایران هیچگاه اجازه نمىدهد كه مسأله فلسطین حل شود زیرا با آن تجارت میكند و در این رابطه حماس بهعنوان یك ابزار از سوی ایران حمایت میشود. ژان پیر اسپیتزر حقوقدان برجسته فرانسوی و عضو تیم وكلای مجاهدین در دادگاه عدالت اروپا، گفت: «دولتهای ما عاشق حقوقبشر هستند ولی به اجرای آن در سیاست آنقدرها علاقه ای ندارند. از تماسهایمان با كارمندان شورای وزیران اینطور برداشت میكنیم كه آنها اعلام میكنند كه میخواهند تصمیم قضایی را اجرا كنند ولی در عمل نمیخواهند اجرا بكنند، و بهانه تراشی میكنند. ولی این بار ما اجازه چنین كاری را نخواهیم داد، اروپا در تمامیت خود با این مسأله مخالف است و آن را تحمل نمیكند».