۱۳۸۷ بهمن ۹, چهارشنبه

فراسوی خبر... 9 بهمن

لایحه هدفمند کردن یارانه ها، وعده پوچ

زینت میرهاشمی

با سقوط بهای مواد نفت خام، طرحهای اقتصادی بی پایه پاسدار احمدی نژاد به داستان «بردن پول نفت به سفره مردم» پیوست. تنها دستاورد این طرح، افزایش بهای مواد خوراکی و مایحتاج اولیه مردم است. سفره طبقه کارگر و مزدبگیران در افزایش قیمت نفت نه تنها پربارتر نشد بلکه با این وعده ها سفره مردم خالی تر هم شد.

روز سه شنبه 8 بهمن، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اعلام کرد «احتمال دارد که این لایحه در بودجه سال 88 اعمال نشود.» طی هفته های گذشته این لایحه با مخالفت تعدادی از کارگزاران رژیم روبرو شده است. دولت پاسداران با ارائه لایحه «یارانه ها» از مجلس خواسته است که قیمت برق را 7 برابر، گاز طبیعی را 10 برابر، بنزین را 4 برابر و قیمت گازوئیل را 21 برابر افزایش دهد.

این افزایش قیمتها حتا در خوشبینانه ترین حالت هیچ خوانایی با «یارانه ها» که رژیم در نظر دارد به افراد کم درآمد بدهد ندارد. به ویژه این که با پایین آمدن قیمت نفت، درامد نفتی کاهش شدید پیدا کرده است. بر اساس آمار روزنامه سرمایه اول بهمن، درآمد نفتی در سال 86، 7/81 میلیارد دلار، در سال 87، تا کنون حدود 65 میلیارد دلار بوده است. این منبع پیش بینی می کند که این درآمد در سال 88 به 30 میلیارد دلار برسد. با توجه به این ناپایداری در اقتصاد نفتی ایران، پوچی طرحهای اقتصادی احمدی نژاد خود را نشان می دهد که تاثیر مستقیم و بلاواسطه آن فقر و تنگدستی بیشتر برای مردم خواهد بود.