۱۳۸۷ بهمن ۱۱, جمعه

پیام تبریك كمیته مركزی سازمان خبات كردستان به سازمان مجاهدین خلق ایران 11:46:08 AM 1387/11/10
سازمان خبات کردستان ايران سازمان خبات کردستان ايران
سازمان خبات كردستان ایران همچنین در بیانیهیی از سوی كمیته مركزی این سازمان اعلام كرد: لغو برچسب تروریستی پیروزی بزرگ براى سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت عادلانه مردم ایران روز دوشنبه 7بهمن 1387 كشورهای اروپایی نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی خارج كردند. خارج كردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا پیروزی بزرگی براى سازمان مجاهدین خلق ایران، رزمندگان سرفراز و مقاوم و پایدار در شهر اشرف و مردم ایران میباشد. این پیروزی باردیگر این واقعیت را نشان داد كه مقاومت آزادیخواهی در برابر رژیم سركوبگر و ضدمردمی آخوندی برحق است و حاكمیت آخوندی و سردمداران خون آشامش تروریستپرور و قاتل و جنایتكار و نامشروع هستند. بیشك روزی خواهد رسید كه تمامیبندها پاره خواهند شد و موانع سر راه آزادیخواهان و رزمندگان مقاوم و فداكار و پایدار برچیده خواهند شد. آنروز خواهد رسید كه آخوندهای مستكبر و جنایتكار به دست عدالت و قانون و مردم به سزای اعمال شنیع و جنایتكارانه شان خواهند رسید. آنروز خواهد رسید كه آخوندهای مستكبر و جنایتكار به دست عدالت و قانون و مردم به سزای اعمال شنیع و جنایتكارانهشان خواهند رسید. این پیروزی بزرگ را به رهبر مقاومت ا یران و هم میهنان كرد در كردستان ایران و تمامی رزمندگان آزادی تبریك میگوییم. سازمان خبات كردستان ایران ـ كمیته مركزی.