۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

فراسوی خبر... 18 دی

دانشگاه زنده است.

زینت میرهاشمی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز ادامه دارد. از روز شنبه گذشته که 4 دانشجوی این دانشگاه به نامهای کاظم رضایی، عبدالجلیل رضایی، محسن زرین کمر و لقمان قدیری گل تپه بازداشت شدند، دانشجویان حرکت اعتراضی خود را آغاز کردند.

روز دوشنبه 16 دی تجمع اعتراضی دانشجویان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» ابعاد جدیدی پیدا کرد. در همین روز دانشجویان دانشکده علوم پزشگی دانشگاه شیراز با ماموران امنیتی و حراست دانشگاه درگیر شده و با سر دادن شعار «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» انزجار و نفرت خود را از رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران نشان دادند. در روی پلاکاردهای دانشجویان نوشته شده که «دانشگاه زنده است» و «دانشگاه پادگان نیست».

در رابطه با بازداشت دانشجویان دانشگاه شیراز، هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«این اصلا قابل پذیرفتن نیست که دانشجویان به خاطر تجمع مسالمت آمیز که حق تضمین شده بین المللی آنهاست سرکوب و بازداشت شوند.»

نیروهای سرکوبگر رژیم ولایت فقیه با احضار دانشجویان و بازداشت آنان می خواهند از جنبش دانشجویی که در 16 آذر امسال اوج جدیدی پیدا کرد انتقام گرفته و دانشگاه را به قبرستان تبدیل کنند. اما دانشجویان دلیر ایران نشان می دهند که دانشگاه زنده و سنگر جنبش ترقیخواه مردم ایران است.