۱۳۸۷ دی ۲۵, چهارشنبه

دخالتهای شرورانه رژیم آخوندى در عراق 11:52:07 AM 1387/10/25
پنتاگون پنتاگون
وزارت دفاع آمریكا در گزارش سه ماهه خود به كنگره این كشور اعلام كرد: رژیم ایران همچنان تهدیدی قابل‌توجه براى ثبات درازمدت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق است. این رژیم در صدد استفاده از انتخابات سال‌جاری براى گسترش نفوذ خود در این كشور میباشد. در گزارش سهماهه وزارت دفاع آمریكا به كنگره آمده است: «گزارشی نیز وجود دارد مبنی بر اینكه رژیم ایران به مقامهای دولت عراق بهطور غیرعلنی فشار میآورد تا، در خصوص مسائلی مانند توافقنامه امنیتی، انتخابات استانی و جابجایی مجاهدین خلق مواضع پرو ایرانی اتخاذ كنند. بخش زیادی از سفرهای مقامهاى عراقی به تهران با هدف بحث بر سر چنین مسائلی صورت میگیرد. خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران