۱۳۸۷ دی ۳۰, دوشنبه

باراک اوباما:در طول تاریخ نسلهای معدودی با چالشهایی كه ما امروز با آن مواجه هستیم، روبهرو بودهاند 6:55:49 AM 1387/10/30
باراك  اوباما باراك اوباما
روز یكشنبه باراک اوباما رئیسجمهور منتخب آمریکا و جو بایدن معاون وی و در حالیكه تنها دو روز به مراسم تحلیف ریاست جمهوری باقی مانده، طی مراسمی كه در گورستان ملی آرلینگتون برگزار شد، حلقه گلی بر مزار سرباز گمنام نثار كردند. كنسرتی نیز تحت عنوان ”ما یكی هستیم“ بمناسبت تحلیف اولین رئیسجمهور سیاه پوست آمریكا از یكشنبه عصر به وقت واشینگتن در محل بنای یادبود آبراهام لینكلن آغاز گردید. اوباما در این كنسرت سخنرانی كرد و از جمله گفت: در طول تاریخ تنها نسلهای معدودی با چالشهایی كه ما امروز با آن مواجه هستیم، روبهرو بودهاند در این كنسرت خوانندگان و گروههای مختلف موسیقی به اجرای برنامه میپردازند. تخمین زده میشود كه نیم میلیون نفر در این كنسرت چهار روزه شركت كنند.