۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

مراسم خوشآمد گويى به باراك اوباما در كاخ سفيد 5:58:17 AM 1387/10/19
جرج بوش مراسم ويژه يي براي خوشآمد گويي به اوباما برگزار كرد جرج بوش مراسم ويژه يي براي خوشآمد گويي به اوباما برگزار كرد
جرج بوش رئیسجمهور آمریكا مراسمیبراى خوشآمد گویی به باراك اوباما در كاخ سفید برگزار كرد. در این مراسم سه رئیسجمهور سابق این كشور یعنی جرج بوش پدر، بیل كلینتون و جیمی كارتر نیز شركت داشتند. از سوی دیگر باراك اوباما در سخنان كوتاهی گفت وی عمیقاً نگران وضعیت غزه است ولی تا بیستم ژانویه كه ریاست جمهوری را بهعهده بگیرد، از هر گونه موضعگیری رسمی خودداری خواهد كرد تا وحدت سیاست خارجی آمریكا حفظ شود.