۱۳۸۷ بهمن ۷, دوشنبه

فرازهايى از كارزار پيروزمند مقاومت ايران، عليه توطئه و برچسب تروريستى 7:56:26 AM 1387/11/7
مریم رجوى (اسفند 1385) : مقاومت ایران با برخورداری از رأی عدالت اروپا، ستیزه‌جویی شورای وزیران را به چالش میكشد. ما در این مبارزه با تمام قوا پیش میرویم. نیروی همبستگی ملتهای اروپا همراه ماست. امروز من فقط یك سودا در سر دارم؛ سودای آزادی ایران. متن کامل