۱۳۸۷ دی ۲۷, جمعه

فراسوی خبر ... آدینه 27 دی

حمایت از دانشجویان، ایستادگی در برابر سرکوبی عمال استبداد است

جعفر پویه

رژیم جمهوری اسلامی فشار بر دانشجویان دانشگاه شیراز را همچنان ادامه می دهد. با بازداشت یکی دیگر از دانشجویان در روز گذشته، تعداد دانشجویان بازداشتی به یازده نفر رسید. دولت امنیتی - نظامی احمدی نژاد برای اعمال سیاست پادگانی خود بر دانشگاه ها همه سعی و تلاش را خود را به کار گرفته است تا صدای حق طلبانه دانشجویان را در گلو خفه کند. اما دانشجویان دانشگاه شیراز با ایستادگی در مقابل گماشتگان استبداد، همچنان توان و بالندگی رشد یابنده خود را به نمایش می گذارند. برپایی تجمعهای اعتراضی که گاه به خیابانها کشیده شده است، تحصن و اعتصاب غذا و دیگر شیوه های مبارزاتی، اعمالی است که دانشجویان با به کار گیری آنها سعی دارند در مقابل استبداد ایستادگی کرده و چهره کریه سرکوبگران را افشا کنند. رژیم سرکوبگر ناتوان از پاسخگویی به خواسته های بر حق مردم، تنها سیاست سرکوب و حاکم گرداندن جو رعب و وحشت را می شناسد و سعی می کند با گسیل بسیج دانشجویی و اوباشان اطلاعاتی به دانشگاه، دانشجویان را مرعوب کرده و پروژه سرکوب خود را پیش ببرد. زندانی کردن تعدادی از دانشجویان، به کارگیری ارگانهای سرکوبی همچون کمیته های انضباطی و محروم کردن دانشجویان از تحصیل و فراخواندن به اداره اطلاعات، روشهای شناخته شده ای است که رژیم با وجود توسل گسترده بدانها، تا کنون موفق نشده است دانشجویان را وادار به سکوت کند. درخواست آزادی دانشجویان زندانی و آگاهی از سرنوشت کسانی که رژیم سعی می کند با بی خبری از آنها ترس و وحشت را بر دانشجویان مستولی کند، خواسته هایی است که دانشجویان در اعتراضات خود آنرا تکرار می کنند. از سوی دیگر، روز گذشته تجمعهایی اعتراضی در سه شهر اروپایی، پاریس، بروکسل و هانوفر از سوی دانشجویان ایرانی خارج از کشور برگزار گردید. در این اعتراضات حمایت همه جانبه از خواسته های دانشجویان به گوش مجامع بین المللی رسانده شد و سعی گردید با افشاگری جلو دست درازی بیشتر رژیم به دانشجویان گرفته شود. دانشجویان دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه های کشور فرزندان فرهیخته و مبارز مردم ایران هستند. حمایت از آنها، حمایت از حقوق پایمال شده همه اقشار بی حقوق شده مردم ایران است. بازتاب دادن خواسته های دانشجویان معترض و حمایت از آنان وظیفه همه اقشار مردم برای دستیابی به حقوق حقه خود است. دانشجویان دانشگاه ها، فرزندان فرهیخته خویش را حمایت کنیم.