۱۳۸۷ بهمن ۷, دوشنبه

جشن و شادى و سپاسگذارى اشرفيان از رئيس جمهور برگزيده مقاومت 11:48:19 AM 1387/11/7
جشن پيروزي اشرفيان - آرشيو جشن پيروزي اشرفيان - آرشيو
مجاهدان شهر اشرف با شنیدن خبر پیروزی بزرگ مقاومت ایران مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا به شادی پرداختند.