۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

درگيريهاى گسترده در ميدانهاى انقلاب، وليعصر و بهارستان شروع شده است 5:16:48 PM 1388/4/4
درگيرى مردم با مأموران جنايتكار درگيرى مردم با مأموران جنايتكار
امروز در سيزدهمين روز قيام قهرمانانه مردم تهران، درگيريهاى گسترده در ميدان انقلاب، ميدان ولى‌عصر و بهارستان صورت گرفت. از ساعت 16جنگ و گريز جوانان با مزدوران تا دندان مسلح در بهارستان شروع شده است. بيش از 3هزار نفر از مأموران سركوبگر در اين منطقه مستقر شده و به انواع سلاحها مجهز هستند. جوانان در دستههاى 20نفره به مقابله با يورش وحشيانه مزدوران مىپردازند. صداى شليك از اين منطقه به گوش مىرسد. نيويورك تايمز به نقل از شاهدان خبر داد: امروز درگيريهاى بيشترى در تهران صورت گرفته است. پليس ضدشورش در وليعصر و ميدان انقلاب مستقر شده است. درگيريها در ميدان انقلاب شروع شده است. گزارشات حاكى از آن است كه بيش از هزار نفر از مردم عليه رژيم شعار مىدهند و خواستار پيوستن ساير هموطنانشان به آنها نزديكى خيابان طالقانى شدهاند. نيروهاى بسيجى به مردم حمله مىكنند تا مانع از تجمع آنان شوند. هليكوپترهاى نظامى بر فراز آسمان و در بالاى سر تظاهر كنندگان در ميدان انقلاب، در حركت هستند. يكى از تظاهر كنندگان مىگويد: «من بهزودى به تظاهرات خواهم رفت، اگر مورد اصابت قرارگرفتم و كشته شدم، لطفا بهاى تير را بپردازيد و جسدم را بيرون بكشيد». اين گزارش مىافزايد، نيروهاى پليس ضدشورش در خيابان آزادى، مانع ايجاد كردهاند.