۱۳۸۸ خرداد ۱۹, سه‌شنبه

نيويورك تايمز: رژيم ايران به ساخت بمب اتمى نزديك مىشود 2:49:57 AM 1388/3/18

گسترش فعاليتهاي  اتمي آخوندها گسترش فعاليتهاي اتمي آخوندها
روزنامه نيويورك تايمز به نقل از مؤسسه علوم و امنيت بينالمللى در واشينگتن نوشت: رژيم ايران به ظرفيت ساختن تسليحات هستهيى نزديكتر شده است. اين روزنامه افزود: اين رژيم هم‌چنان به ساختن انبوهى اورانيوم غنى شده با درصد پايين ادامه مىدهد و مىتواند بين 3 تا 6ماه ديگر با آن سلاح اتمى بسازند.