۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

یک حقه بازی دیگر وزارت راه و ترابری رژیم ولی فقیه

لیلا جدیدی

نمونه های فساد و دزدی و غارت ثروت مردم توسط هزارپای رژیم ولایت فقیه بی شمارند. تازه ترین رسوایی، بستن قراردادی سوال برانگیز با یک شرکت آلمانی مشکوک زیر عنوان کشیدن قطار سریع السیر مشهد – تهران است.

این شرکت "بی نام" پس از امضای قراردادی که دست درازان آن وزیر راه و ترابری و جمعی از دلالهای کشوری و استانی بودند، بدون هیچ توضیح بیشتری "سرمایه گذار آلمانی" یا "طرف آلمانی" خوانده شد. اما از بخت بد دزدان چندی نگذشت که فاش گردید شرکت مذکور تحت نام "شرکت مهندسی اشگل"، یک شرکت دست چندم آلمانی و فاقد سرمایه و تکنولوژی برای اجرای قراردادی است که 10 میلیارد یورو هزینه دارد.

حمید بهبهانی، سردسته دزدان وزارت راه و ترابری که به مرد "وعده های بی عمل" نیز معروف است، هنوز پروژه های ناتمام "آزاد راه تهران – شمال"، "خط آهن اصفهان - شیراز"،" آزاد راه تهران - پردیس"، " خط آهن بم - زاهدان" و چندین پروژه درون استانی را به جایی نرسانده است. با این همه وی از چه روی دست به بستن چنین قرارداد بزرگی زده است که حتی سازندگان اصلی خطوط آهن و قطارهای سریع السیر، کنسرنهای تیسن گروپ و زیمنس آلمان، از آن کاملا ابراز بی اطلاعی کرده اند؟ در معامله ای که تیم بهبهانی به "طرف آلمانی" مبلغ 500 میلیون یورو برای مطالعات پروژه ای که مشتی نقشه و اعداد بیش نیست پرداخت می کند، چه برهانی جز دزدی می تواند وجود دارد؟

دزدی اموال مردم جنایت است زیرا کمر جامعه ایرانی زیر بار فقر و گرسنگی، بیکاری، گرانی ،مشکل عظیم مسکن و غیره خم شده است. با افشای هر چه بیشتر این جنایتها، رژیم ولایت فقیه رسوا کنیم.